Nedejme se udolat lží a manipulací, aneb vytrvejme v pravdě!

Veřejné prohlášení k fyzickým útokům
na PCO v Brně

Pravoslavná církevní obec v Brně (PCO v Brně) se rezolutně distancuje od veškerých lživých informací a nemístných komentářů, ale rovněž od různých klamných a pomstychtivých útoků množících se v poslední době proti naší farnosti, naším věřícím i naším duchovním otcům.

Naše legitimní brněnská farnost, ona původní a jedinečná, historická i současná, neoddělitelná od místní Pravoslavné církve a uvnitř nerozdílná, a navíc jediná právoplatná, pravdu hájící i za pravdu trpící, odmítá veškeré pomluvy a dezinformace, kterými se někteří zle smýšlející lidé snaží uvrhnout stín pomluvy a zdiskreditovat naši kanonickou a zákonnou obranu naší farnosti, jakož i náš zápas za zachování její kontinuity.

Drazí věřící a přátelé naší farnosti!

Nenechme se zmýlit, nenechme se svést špatností a zlem, nenechme se strhnout do víru pustých debat, které přinášejí pouze a hlavně duchovní ujmu naší duši.

Nenechme se svést a poklesnout na duchu při četbě nehorázných a sprostých útoků na představitele naší farnosti, kteří vždy byli a navždy zůstanou v první linii při obraně a obhajobě našich křesťanských ideálů, posvátných kánonů a ústavního pořádku naší svaté místní Církve.

Nenechme se strhnout na stranu těch, kteří se rozhodli rozšiřovat prachsprostou špínu, pranýřovat, pomlouvat a odsuzovat zbožné a uvědomělé věřící naší farnosti, kteří se nemohou smířit s pirátskými a nájezdnými útoky dnešních novodobých vetřelců.

Nenechme se zmýlit a ošálit při pohledu na duchovní, kteří jsou ve své podstatě vlky v ovčích rounech a kteří mají na svých rukou krev a používají násilí a najaté lidi z ochranky, aby zamezili přístup věřícím spolu s jejich duchovními otci do „NAŠEHO VLASTNÍHO“ chrámu!

Nenechme se zmýlit, když nám budou tvrdit, jak špatně jsme se zachovali, jakou politickou angažovanost jsme rádoby vyvíjeli a jak prosazujeme a podporujeme orientaci na Rusko a všechny další hlouposti, které neustále zaznívají.

Nenechme se vyprovokovat, protože provokace, kterou používají, je záměrná a úmyslná, dobře plánovaná, a je činěna s cílem znevážit náš duchovní zápas.

Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno:
Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘
(Jn 2,17)

Drazí věřící a přátelé naší farnosti!

Vy, kteří jste poznali představené naší farnosti i duchovní život této naší zasloužilé brněnské obce, jste sami získali pravou zkušenost o jejích projevech, způsobu modlitebního života, kazatelské, misijní, literární i hudební činnosti.

Vy, kteří jste spolu s námi navštěvovali různé besídky, setkání, oslavy svátků a narozenin, společné výlety a hry, Vy všichni, kteří jste měli možnost zde chvíli žít anebo se setkávat a navazovat přátelství s místními věřícími, jakož i duchovní pouto s našimi kněžími.

Vy všichni jste získali zcela ryzí zkušenost a poznání o pravém, pravdivém a hodnověrném projevu naší vyznavačské farnosti, která stojí na straně pravdy a Boží spravedlnosti!

Nikdy se nevzdáme. Nikdy nezradíme naše duchovní ideály. Nikdy nepřestaneme vyznávat naši svatou víru.

Nikdy se nepřestaneme modlit k našim nebeským ochráncům.

Nikdy nepřestaneme usilovat o návrat do našeho svatého chrámu, který patří nám všem, naší pravoslavné církevní obci, bez ohledu na to, kdo se jí nyní násilně zmocnil!

Nikdy nepřipustíme, aby nás někdo obviňoval z krádeže věcí církevních, neboť majetek naší obce patří věřícím, a nikoli cizímu „správci“.

Nikdy nepřijmeme brutální a surové chování současného vedení Olomoucko-brněnské eparchie a jí najatých kněží, kteří vyprovokovali střet s věřícími, kteří s ironickým úsměvem na rtech ponižovali city nás všech a kteří se k nám pokrytecky obraceli s líbivými slůvky, za jejichž závojem se skrývá nefalšovaná proradnost, zrada, klam a vypočítavost.

Drazí věřící a přátelé naší farnosti!

Když budeme vzývat nějakého světce, vězme, že ten nás okamžitě uslyší a přijde nám na pomoc.

Spásonosná pomoc, kterou nám takový svatý poskytne, se však podle slov ctihodného starce Ambrože (Lazarise, ♰ 2.12.2006) projeví nikoli okamžitě a nikoli zjevně. Tato pomoc působí a projevuje se postupně a každého, kdo se ocitne v nějaké tíživé situaci, přivede tam, kde je každému z nás zapotřebí. A to se děje proto, aby se neprojevila naše pýcha, nýbrž aby se ukázala naše pokora a aby se přítomnost světce v našem životě nestala k naší škodě, nýbrž k našemu duchovnímu užitku!

Další ctihodný, a stále žijící, pravoslavný starec Gabriel Svatohorec, učí, že „pokud je Bůh na naší straně, nemusíme se rmoutit kvůli tomu, kolik nepřátel je kolem nás“.

Drazí věřící a přátelé naší farnosti!

I nadále se ve svých modlitbách obracejme také k naší nebeské Vládkyni, Přesvaté Bohorodici, která je „pravého milosrdenství pramenem, záštitou, nadějí a útočištěm všech křesťanů!“.

I nadále s duchovním dojetím a zkroušeností našeho srdce volejme k naší Mocné Přímluvkyni a Zastánkyni a poroučejme do její moci „naše duše i těla, skonání i počet našich dní, slova naše i myšlenky, skutky naše i veškerá naše snažení“.

Nikdy se nepřestávejme obracet k naší milostivé Matce Boží, která nás může vést, ochránit, zachovat a spasit ode všech „nepřátelských úkladů bez úhony“, abychom ji do posledního našeho dechu vždy opěvovali a současně volali:

„Raduj se, Nevěsto panenská! Raduj se, Svatá, všechny svaté převyšující! Přesvatá Bohorodice, spasiž nás! Amen!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..