„Může mít, starče, někdo lásku, aniž by měl také pravou víru?“

Pravou lásku má ten, kdo má také pravou víru…

– Starče, řekl jsi nám, že nejprve přichází víra a pak přichází láska k Bohu.

– Podívejte, abyste milovali Boha, musíte v Něj věřit. Analogicky podle naší víry se pak projevuje také naše láska k Bohu. Logika mi však říká, že u lidumilného člověka láska k Bohu předchází víru. Je to takové laciné, když někdo žádá, aby se mu nejprve Bůh zjevil, aby on v Něho uvěřil a teprve pak Ho miloval. Naopak, nejprve si Boha zamiluji vší láskou a úctou, a podle toho Bůh bude jednat vůči mně. A čím více vidím Boží přízeň, tím více roste má víra a má láska k Bohu, a také miluji všechny ostatní lidi, protože jsou obrazem Boha, všechna zvířata a ptáci a všechno stvoření, protože jsou Boží stvoření.

„Může mít, starče, někdo lásku, aniž by měl také pravou víru?“

– Takový člověk si může myslet, že má lásku, ale ve skutečnosti ji nemá. Ve správné, pravoslavné věrouce člověk nachází pravou lásku.

Do mé chýše jednou přišli dva katolíci, jeden byl novinář a druhý sekretář ve Vatikánu.

„Nejprve řekněme „Otče náš“,“ řekli mi.
„Abychom řekli „Otče náš“, říkám jim, musíme se také shodnout na věrouce, ale mezi námi a vámi je velká propast.“
„No,“ jeden z nich mi říká, „cožpak jen pravoslavní budou spaseni? Bůh je přece s celým světem.“
„Ano,“ říkám mu, „ale můžete mi říct, kolik lidí je skutečně u Boha?“
„Projevme lásku,“ říkají mi potom.
A já jim na to odpovídám, že „hřích se stal módou“.
A oni mi na to odvětili, že „také to se děje uvnitř (Boží) lásky“…

“Všichni mluví o lásce, míru a jednotě,“ řekl jsem jim na konec, „ale všichni jsou rozděleni jak sami se sebou, tak s ostatními, a proto připravují ještě větší bomby.“

Mnozí, kteří mluví o lásce a jednotě, sami nejsou spojeni s Bohem, protože si Ho nezamilovali, ani nemají pravou lásku. Pravou lásku má ten, kdo má také pravou víru, kdo žije v Boží blízkosti, a teprve pak je Bůh vyobrazen na jeho tváři, takže ostatní lidé v jeho tváři vidí Boha.

Přeji si, aby Bůh osvítil všechny lidi, s nimiž jsme tělesnými bratry – od Adama a Evy –, aby došli „k poznání pravdy“ [1], aby se také oni mohli stát našimi duchovními bratry.

Amen.“

Zdroj: Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Ε΄. «Πάθη και Αρετές», Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2010, σελ. 285

(převzato z Katanixi.gr)
připravil a přeložil Michal Dvořáček

Poznámky pod čarou:

[1] „Kterýž chce, aby všelijací lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli.“ (1Tim 2,4)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..