Mimořádná a vskutku historická událost v životě naší místní brněnské pravoslavné obci!

„A tak nastala veliká radost v tom městě.“ (Sk 8,8)

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Na dnešním mimořádném Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně se bezmála 500 aktivních věřících naší obce, přesněji řečeno 495, vyslovilo „jedněmi ústy a jedním srdcem“ pro (potvrzující) volbu otce Jozefa Fejsaka duchovním správcem naší církevní obce (farnosti), v souladu s Prováděcím předpisem k čl. 9 odst. 2 písm. a) Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Duch této události byl vpravdě křesťanským a zároveň demokratickým.

V této souvislosti nám na mysl vytanula slova našeho Pána Ježíše Krista, který pravil:

„Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jn 17, 17-21)

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Zároveň bychom si přáli, aby jiní nezapomínali na samotný základ poslání Církve v tomto světě. Lidé (věřící) zde nejsou, aby sloužili kněžím, biskupům a Církvi, nýbrž Církev, biskupové a kněží jsou zde (resp. mají být), aby sloužili lidem.

Takové přikázání nám totiž zanechal náš Pán Ježíš Kristus:

„Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mt 20, 25-28)

Podrobnější zpravodajství z dnešní historické události naší farnosti připravujeme tak, aby bylo zveřejněno v nadcházejících dnech.

S prosbou o modlitby Vás všech

členové Farní rady PCO v Brně spolu se zástupci věřících

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..