Milujte a podporujte svého kněze a biskupa, stejně jako oni milují vás…

Podporujte svého kněze

Igumen Tryfon

Milujte a podporujte svého kněze a biskupa, stejně jako oni milují vás.

Můj pondělní příspěvek na mém Blogu vyvolal řadu reakcí od kněží, kteří mi poděkovali za mé postřehy k obtížím a pokušením, které kněžství přináší. Kněží z farností pociťují velký tlak, který se nevyskytuje v žádné jiné profesi. Takový druh člověka, kterého obvykle přitahuje posvátné kněžské poslání, má srdce zanícené pro službu druhým.

Od biskupů a kněží se často očekává, že udělají mnohem víc, než je lidsky možné. Očekává se, že biskupové jako otcové svého lidu budou ve svých činech nadlidští. Myšleno tak, pokud takovými ještě nejsou…

Za ta léta jsem slyšel hrozné příběhy farních kněží, kteří museli na poslední chvíli zrušit dovolenou kvůli náhlým úmrtím ve svých farnostech, a bylo od nich požadováno, aby zrušili letenky, takže oni i jejich rodiny zůstali bez tolik potřebného volna. Jeden kněz mi dokonce řekl, jak se jeho mladý syn těšil na výlet a plakal, když mu jeho otec musel říct, že nemohou jet, protože důležitá rodina ve farnosti požadovala, aby pohřeb provedl právě a jen jeho otec a nepřipustila, že  by do farnosti vstoupil jiný kněz…

Nespočet kněží musí své práci věnovat dlouhé hodiny, chybí u večeře se svými rodinami kvůli svatebním zkouškám, práci v nemocnicích či poradenským sezením. Obecně se má za to, že kněz dostane volno v pondělí, ale současně se očekává, že se vzdá svého jediného volného dne, pokud se s ním někdo chce sejít, nebo se farní rada rozhodne večer uspořádat schůzku. Lidé  vyžadují, aby byl jejich kněz k dispozici, kdykoli ho potřebují, bez ohledu na denní dobu nebo potřeby jeho anebo jeho rodiny.

Jeden kněz mi vyprávěl o křtu dítěte jedné rodiny, která jen zřídkakdy navštěvovala chrám, jen aby hned po bohoslužbě odešla pryč a ponechala ho uklidit rozlitou vodu, zatímco oni a jejich přátelé kvapně odešli na oslavy v restauraci. Za svou službu pak dostal tak žalostný finanční příspěvek, že nakonec peníze vhodil do kasičky pro chudé. Dokonce ho tito lidé ani nepozvali, aby se k nim přidal v restauraci. Řekl, že by stejně neměl čas se k nim přidat, ale pozvání od nich by ho potěšilo.

Většina duchovních dostává velmi malý plat a jejich farníci očekávají, že kněží budou spokojeni s tím, co mají. Finanční příspěvek od věřících (v USA) je tedy pro kněze velmi důležitý, přesto vím o nesčetných duchovních, kteří cestují mnoho kilometrů za hranice své farnosti, žehnají domům a za své služby nic nedostávají (běžný příspěvek věřících, poskytovaný kněžím za tyto služby, jako je tato, je sto dolarů).

Stejně jako všechny děti potřebují i ty kněžské děti strávit určitý čas se svým otcem. Normální povolání umožňují otcům odejít ze své práce domů, což jim dává dostatek času na uspokojení potřeb jejich dětí. To ale není případ duchovenstva. Rodiny kněží, které jsou v pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, se kvůli požadavkům svých věřících často musí vzdát plánovaných společných jídel s rodinou, výletů a jiných rodinných záležitostí. Většina kněží má tak silnou touhu být neustále ve službě, že prostě nedokáže říct ne.

Děti kněží i jejich manželky také musí podstoupit velmi zvídavé pohledy a kontrolu farníků, neboť se od nich očekává, že budou dokonalí. Je snad vzhledem k tomu všemu divem, že děti kněží častokrát ani nepřemýšlely o tom, že by se samy staly kněžími?

Ať tedy děláte cokoli, nekritizujte svého kněze před jeho rodinou. Jak často jsem slyšel, jak manželky a děti kněží bědovaly nad tím, že musí snášet útoky na své manžele/otce ze strany lidí, kteří se domnívali, že (tito otcové – kněží) nedělají dost! Lidé pak přednášeli své stížnosti na kněze na farních shromážděních, přičemž děti a manželky kněží musely všechno vyslechnout.

Sděluji toto všem svým čtenářům, protože většina z vás si neuvědomuje, jak obtížnou práci má váš kněz a kolik svého času pro ni musí vyhradit.

Většina z vás miluje své kněze, ale jen málo z vás si uvědomuje, jak málokdy si tento kněz splní své vlastní potřeby. Vzpomínám si na jednoho kněze v Detroitu, který žil v nestandardních podmínkách, zatímco všichni jeho farníci žili v pěkných domech. Nikdo se nesnažil zajistit, aby jejich kněz (v tomto případě kněz bez rodiny) žil v nějakém prostředí alespoň s průměrnými náklady na ubytování, někde poblíž svých věřících (což je standard pro většinu protestantských církví).

Jak se může kněz postarat o vzdělání svých dětí, když je jeho plat na hranici chudoby? Uvedu jeden hororový příběh, na který si dobře pamatuji. Jednalo se o kněze, jehož farní rada mu odsouhlasila navýšení platu, což ho na druhou stranu přeneslo těsně nad určitou platovou hranici, takže už neměl nárok na stravenky, což by vypadalo špatně pro farnost. Kněz a jeho rodina tak nakonec skončili s úbytkem než s přebytkem!

Vše výše uvedené lze říci také o biskupech. Opravdu se musíme začít starat o naše biskupy a zajistit jim přiměřenou kompenzaci, dny volna pro duchovní oddech a řádný odpočinek, a mnohem menší kritiku ze strany věřícího lidu, jejich duchovní pastvy.

A proto milujte své kněze a biskupy, stejně jako oni milují vás. Poskytněte jim podporu. Ukažte jim, že vám na nich záleží, třebas jen zasláním malého dárku v den jejich svátku nebo příležitostným zasláním e-mailového sdělení, že vám na nich záleží. Řekněte jim, že se vám jejich homilie líbila, a příležitostně je pozvěte na večeři. Dejte jim vědět, že vám na nich záleží. Pamatujte na svého biskupa a kněze promyšleným malým dárkem nebo finanční odměnou při příležitosti svátku Vánoc anebo Paschy. Ujistěte se, že farní rada ví, že si myslíte, že by váš kněz měl dostávat řádný plat. Byli byste šokováni výší průměrného příjmu většiny protestantských duchovních ve srovnání s tím, co dostává většina pravoslavných kněží.

Život vašeho kněze lze výrazně prodloužit, pokud mu nedovolíte, aby se k smrti upracoval. Ujistěte se, že má alespoň jeden den v týdnu volno. Řekněte mu, aby v ty dny zcela vypínal svůj mobilní telefon. Než zaklepete na dveře jeho farního bytu, zavolejte nejdříve na faru. Nemáte tušení, kolik večerů kněží s jejich rodinami je náhle „vykolejeno“ zaklepáním na dveře.

Sděluji vám to všechno, protože vím, že váš kněz to neudělá. Miluje vás a miluje Krista, kterému slouží. Přimějte ho však, aby zmírnil své tempo, a budete ho mít kolem sebe, abyste později mohli nechat pokřtít svoje vlastní vnoučata. Nečekejte, že bude dokonalý.

A co je nejdůležitější, modlete se za své biskupy a kněze. Mějte je v úctě a prokazujte jim svou lásku, a hlavně: neuchylujte se k jejich odsuzování.

S láskou v Kristu

Igumen Tryfon

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887839498206108&id=1395030584153681

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..