Jaká by byla dnešní hodnota „30 stříbrných“, které získal Jidáš za zradu Ježíše?

„Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ 

Evangelium podle Matouše (Mt 26,6-16)

„Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se: „Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“ Ježíš to zpozoroval a řekl jim: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila.“ Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.“

30 stříbrných jako cena zrady

Jidáš Iškariotský je nechvalně známou postavou Nového zákona, jeden z nejbližších učedníků Pána Ježíše Krista a současně i univerzálním symbolem zrady. Ježíšův učedník ho zradil polibkem na tvář a ukázal tak Kaifášovi svého učitele…

Poté velekněz Kaifáš předal Krista vojákům Pontského Piláta, načež následovalo Jeho věznění, mučení, bití a ukřižování na kříži, tzn. Jeho spasitelná oběť, jež má dosah pro celý svět.

Jidáš dostal za odměnu, tj. na oplátku za svou zradu, celkem 30 stříbrných, které jsou dodnes metaforicky synonymem zrady.

Tetradrachma z Tyru (Stříbrný šekel z Tyru)

Řecké slovo „argyria, zmiňované v Novém zákoně, znamená „stříbrné mince“, které se v době Římské říše používaly pro obchodní transakce. Existují čtyři různé verze původu těchto mincí.

První verzí těchto v Evangeliu zmíněných mincí jsou tzv. „Tyrské šekely“ (rovněž známé jako „Tetradrachma z Tyru“ anebo „Stříbrný šekel z Tyru“). Druhá varianta hovoří o tom, že stříbrné mince (za zradu Ježíše) byly „Antiochijské stratery“. Třetí variantou je tzv. „Ptolemaiovská tetradrachma“ a čtvrtou tzv. „Athénská tetradrachma“. Dnešní vědci se přiklánějí spíše k první variantě, a proto budeme hovořit o tzv. Tetradrachmě z Tyru, která je známá jako „Stříbrný šekel z Tyru“.

Můžeme tedy s velkou jistotou říci, že těch 30 stříbrných byly stříbrné šekely a jejich hodnota se rovnala 120 dinárům. Šekely byly stříbrné mince vysoké ryzosti v kovu raženém v Tyru, v dnešním Libanonu, a právě kvůli této ryzosti to byly jediné mince, spolu s půlšekelem, které byly v Šalamounově chrámu přijímány jako platící prostředek v Ježíšově době. Stříbrný šekel měl hodnotu 4 dinárů, čtyřnásobek hodnoty denního platu v 1. století našeho letopočtu, a za tuto částku si člověk mohl koupit zhruba půl litru levného vína, dále litr olivového oleje, dva bochníky chleba a ještě tuniku. Šekel vážil méně než půl unce stříbra, měl tedy téměř 16 gramů, a dnes by měl hodnotu mezi 400 a 500 dolary na základě směnného kurzu k dináru.

Tetradrachma z Tyru (Stříbrný šekel z Tyru)

A tak by dnes (ovšem jen přibližně) 30 stříbrných mincí, které Jidáš vzal, aby zradil Krista, mělo současnou hodnotu asi 15 000 eur. Pro srovnání, za třicet stříbrných se v té době dalo koupit dobrého otroka.

Zdroj: Neakriti, Iefimerida, Anagnostis

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..