Drazí věřící Brněnské církevní obce…

Paschální pozdrav duchovního správce
věřícím Pravoslavné církevní obce
v Brně!

  „Dnes nám nastala svatá Pascha.
Pascha nová a svatá!“

Drazí věřící naší církevní obce v Brně, Kristus vstal z mrtvých!

Pozdravuji Vás všechny opět po roce těmito překrásnými a duchovně povznášejícími slovy paschálního pozdravu, které znovu a znovu dosvědčují velikost, ale i hloubku a šířku naší víry, která věří, že „Kristus vstal z mrtvých!“

Christos Voskrése! Christós anésti! Christos anviat!
Hristos vaskrse! Almasiah-Kam!

Mohl bych pokračovat a trvalo by mi jistě drahnou chvíli, než bych Vás pozdravil ve všech Vašich jazycích, neboť národností v naší brněnské farnosti rok od roku přibývá.

To, co je ale podstatné, je naše společná víra a jednota v Duchu Svatém a v Pánu Ježíši Kristu.

Vždyť také svatý apoštol Pavel ve svém Poslání ke Galatským křesťanům praví: „Není ani Žid, ani Řek, ani sluha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Neboť všichni vy jedno jste v Kristu Ježíši.“ (Gal, 3,28)

Nechť svátky Kristova Vzkříšení obnoví náš duchovní život, naši duchovní jednotu a společenství v Duchu Svatém, které je třeba chránit jako „oko v hlavě“.

Jedině tak budeme moci náležitě prožít zázrak naší víry, kterým je Pánovo slavné Vzkříšení, jež obnovuje duchovní radost a dává nám naději na život věčný.

Nemohu na tomto místě nevzpomenout na jednu významnou událost z posledních dní, která mne jako Vašeho pastýře a současně správce naší farnosti naplňuje nesmírnou radostí.

Jistě jste se již dozvěděli o tom, že se nám po mnoha letech nemalého úsilí podařilo také s Vaší finanční podporou obnovit vitráž sv. Václava v našem chrámu, která byla zničena během 2. světové války.

Osobně v tom spatřuji velkou Boží prozřetelnost a krásný velikonoční dar naší církevní obci.

Ať milost vzkříšeného Krista provází Vás všechny během celého Vašeho života!

Vpravdě vstal z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš!

Váš duchovní otec

                                                                                       prot. Jozef Fejsak

Pascha Kristova 2019

Paschální pozdrav v pdf: 

Paschální slovo duchovního správce_Brno 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..