Blažený starec Pavel Sinajský nám připomíná příběhy dávných ctihodných otců…

Jak zůstat v tomto světě živým v Kristu

Amen, amen pravím vám:
Bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky.

(Jn 8,51)

Poučení o tom, jak prožívat Vzkříšení, zatímco stále žijeme na tomto světě, podle blaženého starce Pavla Sinajského

Mezi klášterními středisky na Sinaji a v Egyptě panovaly v pozdním starověku velmi úzké vazby. Po zničení mnoha mnišských enkláv sestoupilo několik egyptských mnichů na Sinaj. Zde se Sinajští otcové radili s egyptskými askety ohledně specifických témat, jako např. o Abba Sisojovi, a z těchto besed se do našich dní zachovalo následující:

Nějaký laik byl na cestě spolu se svým synem, aby spatřil Abba Sisoje na Hoře sv. Antonia, a tehdy se stalo, že ten chlapec na cestě zemřel. Otec se tím nenechal vyvést z míry, ale vzal svého syna do náručí a přinesl ho k tomuto velkému starci, před nímž učinil poklonu, aby také jeho syn obdržel (takto posmrtně) požehnání ctihodného Sisoje. Ten otec pak vyšel ven a ponechal chlapce u starcových nohou.

Ctihodý Sisoj se ve své prostotě domníval, že se mu chlapec klaní, a proto mu řekl: „Vstaň a jdi ven,“ aniž si uvědomil, že ten chlapec byl tou dobou již mrtvý.

Tehdy chlapec okamžitě vstal a vyšel ven. Otec byl při pohledu na svého vzkříšeného syna u vytržení. Vešel dovnitř, aby se znovu poklonil starci a řekl mu, co se stalo. Starec se omluvil s tím, že nic takového učinit nezamýšlel. A proto učedník toho starce požádal otce, jehož syn byl nyní zázračně vzkříšen, aby nikomu to, co viděl, neříkal, minimálně ne do doby, dokud bude ctihodný Sisoj žít na tomto světě.

Níže uvedená ikona svatého Sisoje Velikého pochází ze Sinajských sbírek. Živě zobrazuje poselství o pomíjivé povaze tohoto světa a ukazuje světce před hrobkou Alexandra Velikého v postoji připomínajícím učení sv. Jana Klimaka o vzpomínce na smrt, která představuje bránu k našemu vlastnímu vzkříšení.

Toto poselství je zesíleno tím, že ukazuje jednoho z největších vládců v dějinách, který dobyl polovinu známého světa, tedy Alexandra Velikého, z nějž nyní zbyla jen hromádka kostí.

Jeden anonymní citát přináší o Alexandrovi toto poučení: „Hrob nyní postačuje tomu, jemuž kdysi nestačil celý svět.“

Tropar svatému Sisojovi Velikému:

Pouště obyvatel a v těle anděl, / divotvůrcem zjevil ses, Bohonosný otče náš Sisoji:/ postem, bděním, modlitbou jsi nebeské dary přijal, / uzdravuješ nemohoucí a duše těch, kteří s vírou k tobě přicházejí. / Sláva darujícímu tobě moc, / sláva korunujícímu tebe, / sláva konajícímu tebou uzdravení.

Modlitba ke ctihodnému Sisoji Velikému

Skláním se před tebou, svatý, přeblažený Sisoji! Oslavuji a chválím velikou tvoji moc, kterou jsi získal Božím požehnáním, abys takto mohl odhánět nečisté síly. Oslavuji tvé svaté jméno, neboť půstem a modlitbou k Bohu jsi přijal dar Ducha Svatého, skrze nějž můžeš nemocné uzdravit a mrtvé oživit. Skláním se před tebou jako v Bohu spravedlivém a z celého srdce tě prosím a modlím se k tobě: ochraňuj mne v tomto duchovním boji, od všelikých neštěstí, ohnivých střel, od kopí, meče a ode všech smrtonosných zbraní. Ty jsi veliký a mocný, Bohem jsi požehnaný, vezmi mne pod svoji ochranu, modli se za mne k Hospodinu, aby mi daroval moc i sílu, abych obstál před nepřítelem. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

Ó svatý Sisoji Veliký, modli se k Bohu za nás!

Připravil a přeložil MD.

Odkazy na článek o sv. Sisojovi a jeho Život:

 

The Astonishment of Sisoes | Contemplating Death

https://zivotysvatych.blogspot.com/search/label/Sisoj%20Velik%C3%BD?fbclid=IwAR3bD-_cs4vsxy1teb7sygW-JX8cBpDlDDzQH07dShysp_0YZJToSe_0GJg

Zdroj: St. Catherine´s Monastery

https://www.facebook.com/ForStCatherinesMonastery/posts/3161241083940546?__xts__[0]=68.ARCR4bdXazD1Aj5xp-jdAz6vdDzpsflM1hfnizGdWh7qA_jHBFY7mPW6VoEnPuQu5KebIFlmR6UfPYQi6lGYZzjHl3ue_JbTW2KrNoMVRbvok4E3Z6QccmQGGXYcrGTZc43NkiQOiPFLl2mI2-CZ0RYwHrvfJFOY4Ph32xgkYNDpK2BkpXD4nx1dIgZ3sL25YKUqYeZVDCe342ImD-NyA5rM4EIUM2V1ClGZQNpBQ8SHM5jrAMPJbUQihhRgLva9n7HUJJCYoTGEDNmHVJV9aRPIL-Dg87PYaDJLHTA-DpwWhwiuhvX8eqR8hZbbyqKNExFsU-mELfaFNcxp2KVTGZusug&__tn__=H-R

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..