Pravoslavné poselství naděje

Výběr z homilie otce Vasilia Voloudakise

Říkali jsme vám to již mnohokrát, ale vám se to zdálo těžko přijatelné a vždy jste odpovídali: „Ach, to jsme přece měli vědět už dříve, a ne až nyní, po tolika letech těžkostí…“

Máme na mysli vztahy mezi manžely, vztahy s našimi přáteli anebo věci, na které si má člověk v životě dát velký pozor.

A hle, přichází svatý Jan Zlatoústý a říká nám:

„Nebuďte vystrašení, neděste se, že přicházíte pozdě. Pokud nastalo zemětřesení krátce před vaší smrtí, a vy jste zaslechli toto poučení a vzali jste si z něho příklad, nebojte se a nebuďte vystrašení. Vždyť Pán je dobrotivý, dává prvnímu i poslednímu odpovídající odměnu podle míry jeho touhy, kterou takový člověk projeví.“

Tedy, nesnažte se zatvrdit a uzavřít se za všemi těmi roky, které uplynuly, a netvrďte, že teď už nelze změnit vůbec nic.

Opak je pravdou. Nebojte se. Všechno je možné!

Ale cožpak na příklad nějaký manželský pár, který je mezi sebou na ostří nože, v jehož vzájemném vztahu se po dlouhých letech vybudovala silná nenávist a hněv jednoho proti druhému…, cožpak se může usmířit? Mohou se takoví lidé znovu milovat?

Ano, mohou!

Ano, mohou být do sebe znovu zamilovaní, i když před tím do takové míry nikdy nebyli.

To je totiž to podivuhodné. To je ten podivuhodný „ústav“, institut naší Církve, léčebnice našich duší, místo znovuzrození a našeho křtu, v němž se vše může obnovit a stát zbrusu novým!

A ptáte-li se, zda může někdo, kdo byl nadmíru podezřívavým a kdo se na všechny díval s nedůvěrou, znovu milovat svého bližního?

Pak vězte, že ano, může!

A může se někdo zbavit žárlivosti?

Ano, zajisté, že může!

Ale k tomu je zapotřebí, abychom se na věci a vztahy začali dívat znovu od začátku.

Bohatý člověk může začít žít jako chudý. A chudý člověk může začít žít jako bohatý.

Ale nenechme se mýlit. Nehovoříme o penězích anebo hmotných úspěších či výdobytcích.

Chudý člověk se totiž může stát bohatým v duchovním slova smyslu.

Ten, kdo nikdy nepoznal ve svém životě ctnost, dobro, nevinnost, i takový se nyní může stát svatým.

To, o čem hovoříme, není žádné učení. To je sám život.

Tisíce a tisíce našich svatých, kteří původně žili životem bídným a nešťastným, tato má slova dokazují.

I kdyby měl někdo vůči tomuto tvrzení nějaké své námitky, stejně nemůže znehodnotit anebo popřít životy těchto svatých lidí.

Lidí, kteří byli dříve opovrženíhodní, ale stali se lidmi svatými.

A to se děje díky Boží blahodati…

Zdroj:

Další užitečné prameny:

https://www.kapodistrias.info/vasileios-boloydakis

Několik slov o otci Vasiliovi Voloudakisovi:

Otec Vasilios je pravoslavným duchovním Řecké pravoslavné církve a současně představeným Chrámu sv. Mikuláše Pefkakion, který se nachází na ulici Asklepiou v Lykavitu, v Athénách.

Kromě toho je organizátorem a redaktorem měsíčního žurnálu s názvem „Farní požehnání“, jehož věhlas zasahuje i za hranice Řecka.

Již v minulosti otec Vasilios kromě jiných témat podrobně rozvinul otázku Církve a politiky a zbýval se touto problematikou ve svých kázáních a psaných poselstvích.

Každý týden v neděli, po svaté liturgii, se s věřícími schází v prostorách své farnosti, kde otec Vasilios vede rozhovory a káže o současných a palčivých problémech dnešní doby. Tato setkání s věřícími jsou přenášena živě do celého světa.

Jeho moudrý, duchovně vytříbený a současně odvážný projev, v němž se nebojí dotýkat se i kontroverzních a složitých témat dnešní doby, na něž dokáže nacházet vhodné odpovědi v souladu s učením svatých Otců a ctihodných starců Pravoslavné církve, přináší posluchačům z celého světa povzbuzení, posilu a poučení.

Mnohá a blahá léta!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..