40. výročí kněžského svěcení otce Jozefa aneb Velký a světlý to den v historii naší Brněnské pravoslavné církevní obce…

„Církev Boží – to jsou věřící, členové tohoto boholidského organismu, nikoli kameny a prázdné stěny chrámu!“

Při společném „Vyznání víry“ u svatého prestolu: (zleva) o. Matfej, o. Michail,
o. archim. Mitrofan, o. Jozef, otec archim. Mefodij a otec Georgij…

Při příležitosti oslav 40. výročí kněžské služby našeho drahého a důstojného otce Jozefa přijeli do Brna kromě našich pravidelných farníků také vzácní hosté z Pražské eparchie a otcové archimandritové ze dvou eparchií Ukrajinské pravoslavné církve na Zakarpatí. Přítomni byli také věřící z hodonínské farnosti v čele se svým duchovním otcem Matfejem.

Obzvláště dalekou cestu k nám do Brna měli oba gratulanti ze Zakarpatí. Byl jím jednak otec archim. Mitrofan, představený Svatopokrovského monastýru v Rakošino z Mukačevské eparchie, který zastoupil s blahopřáním svého vladyku – Jeho Vysokopřeosvícenost Feodora, metropolitu Mukačevského a Užhorodského, a dále otec archim. Mefodij, představitel Svatonikolajevského monastýru v Ize z Chustské eparchie, v níž působí jako eparchiální ekonom, který předal našemu jubilantovi pozdrav a požehnání svého místního vladyky – Jeho Vysokopřeosvícenosti Marka, metropolity Chustského a Vinohradského, a dále Jeho Přeosvícenosti Simeona, biskupa Uholského a současně vikáře metropolity Marka.

Archim. Mefodij daroval navíc otci Jozefovi a naší místní pravoslavné farnosti vzácné ostatky svatých otců Jova Uholského a Alexije Karpatoruského, kteří byli oba ve své době činní na území bývalého prvorepublikového Československa a přispěli svým značným dílem k šíření a obnově svatého Pravoslaví.

Kromě otců duchovních ze Zakarpatí poblahopřáli otci Jozefovi také otcové Michail, Georgij a Matfej, kteří s ním při dnešní svaté liturgii sloužili u svatého oltáře, přičemž poslední jmenovaný přijel do Brna i s věřícími své hodonínské farnosti.

Jménem Brněnské pravoslavné farnosti a Duchovního centra sv. Václava poblahopřál otci Jozefovi br. Michal Dvořáček, který vyzdvihl duchovní roli otce Jozefa jako „Dobrého pastýře“, který byl vždy připraven pastýřsky pečovat a modlit se za své věřící, jemu od Boha svěřené, aby je vedl na stezkách duchovního života a naučil je milovat svatou Církev, ctít Přesvatou Bohorodici jako naši nebeskou Ochránkyni a Zástupkyni a také vždy pravoslavně vyznávat naši víru v Bohočlověka – Pána Ježíše Krista!

Otec Jozef, jsa dojatý z mnoha proslovů a milých dárků od otců duchovních a rovněž od velkého množství v chrámu přítomných věřících, poděkoval všem za jejich upřímnou lásku, kterou vůči němu projevili.

Neopomněl také zdůraznit velkou sílu jednoty církevního stádce, které zůstalo věrno nejen svému pastýři, nýbrž také svaté Církvi, obzvláště dnes, v době, kdy uvnitř naší svaté Církve probíhají nechvalná pronásledování těch, kteří odmítají uznat jakoukoli formu bezzákonnosti a necírkevnosti.

Zleva napravo: otec Georgij, otec archim. Mefodij, otec Jozef, otec archim. Mitrofan a otec Michail. Ještě zde schází otec Matfej, který zpovídal věřící…

Otec Jozef věřícím připomněl, že Církev Boží nejsou jen zdi, ani z kamene postavené chrámy, nýbrž její věřící, tj. živý, boholidský organismus, který nelze nijak „zkonfiskovat“, ani „zcizit“, jak je to naopak možné u movitého či nemovitého majetku. Srdce našich věřících nadále bijí pro pravdu, čest a spravedlnost, a proto věrný Boží lid dodnes zůstává na straně otce Jozefa, v němž rozpoznal nejen svého věrného a důstojného pastýře, nýbrž také někoho, kdo při věřících stál po celý jejich život a dosvědčil svými skutky vysoké poslání pravoslavného kněze pro dnešní dobu.

Otec Jozef na úplný závěr vyjádřil svou velkou vděčnost také paní farářce z místního chrámu Krista Spasitele, která pomohla našemu církevnímu společenství v době nejtěžší, kdy jsme neměli, „kam bychom hlavu sklonili“! Vysoce si vážíme její křesťanské pomoci, s níž se připodobnila „Milosrdnému Samaritánovi“!

Drahý otče Jozefe, drahý báťuško,

přejeme Vám ještě jednou, aby Vás Hospodin chránil a ve zdraví zachoval pro další roky na Mnohá a blahá léta!
Přejeme Vám, abyste se již brzy spolu s námi dočkal vybudování našeho Duchovního centra svatého Václava a postavení nového pravoslavného chrámu zde v Brně!

K tomu nám dopomáhej Bůh!

Všichni gratulanti…

připravil Michal Dvořáček

Za fotografie děkujeme br. Nikolajovi a br. Michalovi!

 

Blahopřání (video):

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..