Každý křesťan, který napodobuje Abrahamovu víru, je Abrahamovým dítětem…

V Bohu moudrá slova
otce Epifania Theodoropoulose

O důležitosti poznání a znalosti Starého zákona

Otče Epifanii, někteří říkají, že bychom neměli studovat Starý zákon, že ten je „židovský“.

Starec tehdy odpověděl:

To není židovská historie. Je to prehistorie našeho Pána Ježíše Krista! To si musíme všichni uvědomit! Abraham, Izák a Jákob jsou sice tělesnými předky Izraelitů, ale duchovně jsou to naši vlastní předkové!

Toto říká apoštol Pavel:

„A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všichni národové. A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.“ (Gal 3,7-9)

A Hospodin řekl Židům: Nemyslete si, že říkat: „Otče, máme Abrahama,“ (srov. Mt 3,9[1]) má nějakou cenu, když nevedete život jako Abraham.

Křesťanský lid je duchovním Izraelem. Každý křesťan, který napodobuje Abrahamovu víru, je Abrahamovým dítětem. A ne Židé, kteří odmítli Mesiáše, jemuž Abraham důvěřoval a Jejž očekával. Všichni spravedliví Starého zákona očekávali Mesiáše! Jak Jákob, tak ostatní patriarchové. A rovněž Bohovidoucí Mojžíš, který řekl: „Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat.“ (Deuteronomium 18:15)

Takže v duchovním slova smyslu jsou starozákonní svatí našimi vlastními předky!

Představa, že Starý zákon je historií (pouze) židovského národa, je zkreslená. Pravdou je, že jde o prehistorii křesťanství! Je to prehistorie samotného našeho Pána Ježíše Krista!

Židé jsou nyní antikristové, již více nejsou vyvoleným národem, neboť odpadli od Boží blahodati…

Cožpak o svaté Padesátnici nezpíváme tyto verše:

„Židé, z nichž Kristus tělesně pocházel, upadli do nemoci nevíry a odpadli od blahodati Boží.“ (viz Stichiry na stichovně, svátek svaté Padesátnice, hl. 3)

Poznámky pod čarou:

[1] „Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.“ (Mt 3,9)

Zdroj: Αγαπώ τον Χριστό

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..