Vaše blaženosti, věříme, že Vám nejsme lhostejní!

„Naši rodiče a následně i my již po dobu 40 let navštěvujeme náš brněnský chrám!“

Foto: sestra Galina Koleva

Dopis manželů Urbanových metropolitovi Rastislavovi

Vaše Blaženosti,

obracíme se na Vás s velkou bolestí v srdci, ale současně s neutuchající nadějí.

Jsme svědky toho, že již bezmála rok trvá postupná likvidace největší pravoslavné církevní obce v českých zemích a na Slovensku.

Klademe si otázku, kdo na její zkáze a odstranění zasloužilých duchovních – prot. Jozefa Fejsaka a jer. Marka Malíka, kteří tuto farnost s vypětím všech sil budovali, má zájem, a proč?

Dne 7. října 2021 se konalo zasedání Posvátného Synodu a namísto toho, aby došlo k vyřešení napjaté situace a potrestali vikárního biskupa Izaiáše (obč. jménem Igor Slaninka), který porušuje elementární principy morálky a slušnosti, ba dokonce jedná až kriminálně, byl případ vracen eparchiálnímu biskupovi Simeonovi, i když víte, že již skoro rok správu eparchie z důvodu zdravotní indispozice nevykonává a přebývá v domově pro seniory.  Jak je možné, že eparchiální biskup předá své kompetence vikárnímu biskupovi, i když dle čl. 7 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku nemůže-li eparchiální biskup z vážných příčin vykonávat správu eparchie, zastupuje ho správce eparchie, jmenovaný Posvátným synodem na návrh eparchiální rady. 

Jak je možné, že vikární biskup není potrestán, když zbaví kněze kněžské hodnosti, aniž by zasedal soud, viz čl. 11 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Jak je možné, že si vikář slušně řečeno dělá, co chce?! Jak je možné, že tato zvůle není kompetentními osobami zastavena?

Ač se republika rozdělila, církev zůstala snad jednotná ???

Dlouho jsme byli trpěliví, snažili se Vás o všem informovat a v dobrém Vás žádat o pomoc, záštitu a vyřešení tohoto problému, který nevyvolala naše farnost, nýbrž vladyka Izaiáš.

Naši rodiče a následně i my již po dobu 40 let navštěvujeme náš brněnský chrám a můžeme jednoznačně dosvědčit, že nikdy, ani náznakem, nedošlo za celou tuto dobu ze strany prot. Jozefa Fejsaka k žádnému násilí, vyhrožování nebo nenáboženské agitaci, jak bezostyšně, podle a lživě uvádějí na svých webových stránkách příslušní pisatelé OB-eparchie. Ba naopak po celou tuto dobu žila naše církevní obec v klidu, míru a vzájemné úctě pod láskyplným vedením našeho drahého otce prot. Jozefa Fejsaka.

A to vše do doby, než do toho zasáhl a vstoupil se svými přisluhovači pro nás z nepochopitelných a očividně zištných důvodů vikární biskup Izaiáš.

Jak dlouho bude ještě toto bezpráví pokračovat, jak mají v této situaci naši věřící věřit naší církvi a její představitelům?

Dnes se naši věřící společně s prot. Jozefem Fejsakem účastní venku před chrámem jako vyhnanci ranní liturgie i večerní bohoslužby.

Vaše blaženosti,

kdybyste měl možnost na vlastní oči vidět dnes ten tristní obraz, kdy venku mrzli naši věřící, chrám byl obklopen asi 15 bodygardy v černých kuklách a uvnitř v beznadějně prázdném chrámu sloužili v teple tři kněží, tak byste asi beze slov pochopil celou situaci a to, na čí straně je pravda.

Vaše blaženosti,

stále věříme, že každý jeden věřící, který představuje naši farnost a který Vám napsal, nebo podpořil brněnské duchovní na nedávném Shromáždění naší církevní obce, Vám není lhostejný.

S nadějí na Boží milost

Vaši

Ing. Jiří Urban

Marie Urbanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..