Co podle svatého Kosmy Etolského symbolizuje Kříž, kterým se na svém těle znamenáme?

Svatý a apoštolům rovný Kosma Etolský

Co podle svatého Kosmy Etolského symbolizuje Kříž, kterým se na svém těle znamenáme?

Podle velkého učitele křesťanského života, svatého Kosmy Etolského (1714–1779), v sobě Kříž nese následující symboliku.

  • Dotýkáme se čela: Kristus byl jako Bůh v nebi.
  • Sestupujeme dolů k našemu břichu: Pán, který sestoupil z nebe, se stal člověkem a vstoupil do lůna Bohorodice (Přesvaté Panny Marie).
  • Stoupáme výše na svá ramena: prosíme Boha, aby nás postavil „po Jeho pravici“ (v nebi), a ne „po levici“ (v pekle), podle svého popisu Druhého příchodu, který sám Kristus učinil, jak to bylo zachyceno v Evangeliu podle svatého Matouše (viz 25. kap.).

Naše tři spojené prsty symbolizují Nejsvětější Trojici, zatímco další dva symbolizují skutečnost, že Kristus je Bůh i člověk.

Proč činíme znamení Kříže?

Kříž činíme ze tří důvodů:

  1. Otevřeně vyznáváme, že jsme učedníky Krista, který byl ukřižován pro spásu lidí.
  2. Připomínáme si, že když byl Pán obětován na Kříži, tak i my musíme obětovat náš užitek, náš čas nebo část našeho života (dokonce i naše vlastní životy) za naše bližní.
  3. Zkušenost staletí ukázala, že znamení Kříže působí jako silná záštita, která chrání lidi před vlivy jejich duchovních nepřátel (démonů) i před dalšími nebezpečími, která by jim mohla hrozit. Je tomu tak proto, že při znamení Kříže vzýváme našeho ukřižovaného Boha (Bohočlověka Ježíše) a žádáme o Jeho pomoc a ochranu.

To, když veřejně vyznáváme, že věříme v Krista (což se děje tehdy, když činíme znamení Kříže), by se však nemělo dít sobecky nebo pokrytecky, ale pokorně, skromně a s láskou k bližním a s odpuštěním naším nepřátelům. Podle slov samotného Ježíše je správné se nechlubit, ale také naši víru neskrývat.

Pán řekl: „Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.“ (Mt 10,32-33)

Tato Ježíšova slova se zdají být „tvrdá“, ale Pán není krutý. Naopak je pokorný a plný pokoje. Říká to však proto, aby nás motivoval k tomu, abychom mu otevřeli svá srdce a abychom s Ním byli sjednoceni – to nám pomůže veřejně vyznat naši víru.

Zdroj: Βήμα Ορθοδοξίας, Το μέγα Γεροντικόν

Užitečné odkazy:

Osobnost svatého novomučedníka Kosmy Etolského a jeho odkaz dnešnímu člověku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..