Zádušní „Dimitrijevská“ sobota před svátkem sv. Dimitria Soluňského na Karáskově náměstí…

Věčná památka a Království nebeské všem dodnes zesnulým pravoslavným křesťanům!

Mnoho věřících Brněnské pravoslavné farnosti se dnes shromáždilo v chrámu Krista Spasitele na Karáskově náměstí v Brně Židenicích, aby se v den svátku svatého Jakuba, Bratra Páně, zúčastnilo svaté liturgie, po níž následovala Zádušní panychida za všechny zesnulé. Pod ambonem u oltářního prostoru se během malé chvíle objevily různé obětní dary, které mají pravoslavní křesťané ve zvyku přinášet do chrámu, aby spolu s modlitbou a zapálenou svící přispěli každý svým dílčím způsobem k modlitbám naší svaté Církve za upokojení duší všech dodnes zesnulých pravoslavných věřících.

V modlitbách malé ekténie zádušní bohoslužby zcela jasně zaznívá učení Pravoslavné církve o vezdejším i tom posmrtném životě pravoslavného křesťana. Jediný nesmrtelný je sám Hospodin, který stvořil a učinil člověka ke svému obrazu.

„My, pozemšťané, jsme byli stvořeni ze země a do téže země se opět vrátíme…, neboť tak jsi nám určil, když jsi při našem stvoření (Pane) pravil: Prach jsi a v prach se obrátíš. Nad hrobem, kam všichni lidé půjdeme, plačíce, pějeme (Kristu Bohu): Alleluja, alleluja, alleluja!“

Vzájemná láska křesťanů by měla v sobě vždy zahrnovat kromě péče a modlitby za živé věřící, a jejich zdraví, rovněž modlitební vzpomínku na všechny zesnulé. „Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.“ (Řím 14,7-8)

Naši svatí nás dokonce vybízejí, abychom se za své zesnulé bratry a sestry v Kristu, a vůbec za všechny naše příbuzné zesnulé, modlili daleko více než za živé, neboť všichni zesnulí mají v našich modlitbách velkou potřebu. Oni od nás naši pomoc doslova očekávají. Vždyť sami si již pomoci nedokážou. Pokání totiž v posmrtném životě již není možné. A proto máme povinnost jim svou modlitbou pomáhat.

Svatý starec Paisij pravil, že modlitby při zádušní bohoslužbě všem zesnulým „velmi pomáhají“ a že tito naši příbuzní a známí, kteří odešli k Bohu, díky tomu „pociťují velké upokojení“!

Věčná paměť! Cárstvo nebésnoje!

připravil a fotografiemi opatřil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..