Výzva vikárnímu biskupovi a Eparchiální radě OBE

Pravoslavná církevní obec v Brně svůj majetek předat nehodlá a je připravena jej bránit všemi zákonnými prostředky!

Věřící brněnské církevní obce ve svém širším plénu kategoricky vystoupili proti násilnému přebírání naší farnosti!

Zápis a shrnutí ze shromáždění církevní obce v Brně a z následného zasedání Farní rady ze dne 28.8.2021:

Členové Farní rady PCO v Brně zaznamenali a potvrdili při své mimořádné schůzi výslovný a jednoznačně projevený akt vůle všech věřících církevní obce v Brně, kteří se shromáždili v den sobotního svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice před násilně uzamčeným chrámem sv. Václava.

Církevní obec v Brně, postavená před akt výjimečné zlovůle ze strany vikárního biskupa a Úřadu eparchiální rady, která nechala náš brněnský chrám před duchovenstvem a věřícími zcela bez našeho vědomí dne 25.8. uzavřít, vyslala jasný signál, velmi důrazné rozhořčení a současně jednomyslné přání znovu chrám otevřít a pokračovat ve výkonu společných bohoslužeb.

Výslovné rozhodnutí a projevenou vůli věřících zaznamenala v sobotu 28.8. také Česká televize (Televizní studio Brno), která byla v tu chvíli přítomna při příležitosti natáčení dokumentu o naší farnosti, který bude již brzy odvysílán Českou televizí v rámci pořadu „Cesty víry“.

K výzvě Úřadu Eparchiální rady OBE, která byla v těchto dnech doručena našemu duchovnímu správci a podle níž má otec Jozef předat Pravoslavnou církevní obec (tj. chrám, farnost, účetnictví apod.) do rukou Úřadu eparchiální rady, uvádíme, že naši farnost předávat nikomu nebudeme.

Naše důvody jsme již dříve sdělili a jasně deklarovali v našich prohlášeních, které byly zaslány oficiální cestou rovněž na adresu Eparchiální rady v Olomouci.

Otec Jozef již dříve vyslovil své přesvědčení, že jeho pracovní poměr nadále trvá, že nadále vykonává funkci duchovního správce a že k předání chrámu, ale ani farnosti PCO v Brně nedojde, „neboť tyto úkony jsou neplatné zejména z toho důvodu, že byly učiněny vladykou Izaiášem, tedy osobou neoprávněnou k těmto úkonům“.

Ze strany Eparchie nám do dnešního dne nebylo sděleno, v čem spočívá nadbytečnost otce Jozefa a jaká organizační změna byla učiněna. Z důvodů výše uvedených a opakovaně sdělených Eparchii máme za to, že rozvázání pracovního poměru bylo učiněno neplatně. Rovněž s odkazem na tyto skutečnosti otec Jozef nebude vyklízet a předávat byt v našem církevním domě, kde dosud bydlí.

Drazí věřící církevní obce, milí bratři a sestry v Kristu, jak jsme byli informováni, Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie plánuje v úterý 31.8.2021 převzít také farní dům naší církevní obce, kde bydlí otec Jozef a kde sídlí naše Svatováclavská hudební škola. Toto převzetí má proběhnout v úterý 31.8. v 11.00 hod.

Nedopusťte, aby k tomuto nezákonnému převzetí fyzicky došlo. Braňme našeho duchovního otce Jozefa, který se má podle rozhodnutí Eparchiální rady vystěhovat ze svého církevního bytu a opustit prostory, kde naše farnost po dlouhá desetiletí trávila veškeré společné chvíle v době mimo bohoslužeb.

Očekáváme Vaši pomoc a osobní přítomnost během úterního dopoledne při obraně otce Jozefa a majetku naší církevní obce!

Připravil M. Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..