Veřejný dopis otce Jakuba Jacečka otci Janu Baudišovi ve věci PCO v Brně…

Nenávist a dezinformace na adresu brněnských věřících a pastýřů šíří kněží a laici, kteří odpadli od živého Pravoslaví!

Vážený otče Jane Baudiši!

Snažím se Vám psát česky, protože mám rád češtinu i českou zemi, podobně jak mám rád slovenštinu i svou rodnou rusínštinu. Nedá mi to, abych se, otče, neozval, když vidím a slyším, jak dlouhodobě reagujete na situaci v Brněnské církevní obci.

Vy si však bohužel skutečně mnohem více vážíte svého českého občanství a české národnosti nežli příslušnosti ke Všeobecné, tj. soborné pravoslavné církvi, která je ve své podstatě nadnárodní, jak o tom svědčí mnohá poslání svatého apoštola Pavla.

Otec Jozef Fejsak, který si Vás vždy podobně jako my mnozí mladší kněží vždy vážil a nič špatného Vám neudělal, je pro Vás už jen „pan Fejsak“.

Nemůžeme uvěřit tomu, co se s Vámi stalo. Namísto moudrého a rozvážného otce Jana Baudiše z Jihlavy, který velmi pozitivně ovlivnil mnoho osob na jejich cestě k pravoslaví, vidíme apologetu zcela nepravoslavného chápání biskupské služby v Církvi.

Z otce Jozefa jste uměle vytvořili jakýsi symbol buřiče a lotra, doslova psance a ničemného člověka, a to jen proto, abyste obhájili nesprávné a v podstatě nepravoslavné kroky biskupa Izaiáše, ale možná i svoje vlastní postoje k otázce směřování takzvaného českého pravoslaví. Ano, píši „takzvaného“, protože ve skutečnosti existuje jenom jedno pravoslaví, jeden duch, jedna víra, jedno myšlení, jedna láska… Nezdravý etnofiletismus v Církvi napáchal mnoho zla v historii nejen Řeků, ale dnes již i Ukrajinců, a může se stát, že mnoho zla napáchá také zde, v českých zemích.

Ve Vašem krátkém filmu, zveřejněném na stránkách OBE, jste velmi tvrdě zaútočili proti všem pravoslavným z Brna, kteří se jen brání. Manipulativně štvete českou veřejnost proti Rusům a Ukrajincům (viz píseň Kalinka na pozadí), což může být velmi nebezpečné. Doslova naznačujete, jako by všichni věřící z Brna byli hosty z Ukrajiny. A přitom je tam mnoho Čechů, Slováků a Rusínů z bývalé Československé republiky s trvalým pobytem a s českým státním občanstvím. Rovněž mnoho Ukrajinců má dnes již české státní občanství a trvalý pobyt v Brně. Ale to Vás zjevně nezajímá.

Otče Jane, Vy si to možná ani neuvědomujete, ale ve věci otce Jozefa se moc a moc mýlíte. On by skutečně mohl klidně odejít do ústraní a odpočívat na důchodu, mít klid, ale jemu záleží právě na ryzí pravoslavné víře a na blahu jemu svěřeného duchovního stádce.

Máte plnou pravdu v tom, že kněz na farnosti je pověřen ze strany biskupa přesně tak, jak byli kdysi pověřeni biskupové ze strany svatých apoštolů, a před nimi apoštolové samotným Kristem. Biskupská moc jest duchovní moc a v ničem se nedá připodobnit moci světské, kde panuje absolutní podřízenost. Ne tak má být ale v Církvi, zcela v souladu s tím, jak pravil sám Kristus a jak nám to rovněž na svém příkladu ukázal:

„Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale aby on sloužil, a aby dal duši svou jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10, 43-45)

My i Vy, otče, dobře víme, kolikrát v historii biskupové vážně pochybili a přivedli Církev do velkých nesnází, kolikrát se biskupové stali heretiky i schizmatiky…, mnohem častěji než běžní kněží. A byl to právě Boží lid, pronásledovaní kněží i pronásledovaní biskupové, kteří zachovali pravou víru.

Možná si ani neuvědomujete, čeho se ve skutečnosti dopouštíte. Otec Jozef nikdy nepomlouval ani vladyku Izaiáše, ale ani vladyku Simeona. Kriticky a otevřeně se postavil vůči dvěma krokům vladyky Izaiáše, s nimiž nesouhlasil ani metropolita Rastislav a celý Posvátný Synod.

Tak proč před těmito věcmi zavíráte oči Vy sám?

Naopak, vladyka Izaiáš dlouho před tímto sporem pomlouval otce Jozefa mezi kněžími pro různé malicherné a ješitné příčiny, a od té doby jeho antipatie k otci Jozefovi postupně narůstala. A přitom mu otec Jozef učinil tolik dobrého…

Takže, drahý otče Jane, když jste tak velmi přesvědčen, že hájíte Boží pravdu psanou ve Svatém Evangeliu, tak v tom dál pokračujte, ale vězte, že i brněnští pravoslavní na čele s drahým otcem Jozefem budou dále pokračovat v obraně svatého Pravoslaví, a jak sám pravíte, Bůh to pak rozsoudí po svém.

Christos raždajetsja! Kristus se rodí!

S úctou

Protojerej Jakub Jacečko

 

Příloha:

Druhá strana originálu elektronicky odeslaného dopisu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..