Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost v Brně

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Nebeští andělé přinesli radostnou zvěst celému světu, že se narodil Spasitel a Vykupitel celého lidstva. Svaté Písmo i svatá Tradice naší Církve nás učí, že se jednalo o „vykoupení“ z prarodičovského hříchu, ale také z následného prokletí a smrti.

Andělé zvěstovali lidem onu radostnou zvěst pomocí nebeské písně, kterou pastýři slyšeli na polích v okolí Betléma, kde pásli svá stáda: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!

Novorozený Spasitel s sebou přinesl na zem spravedlivý pokoj. Už více neplatila starozákonní zásada pomsty, kdy lidé vraceli druhému jeho provinění v duchu „oko za oko, zub za zub“ (srov. Exodus 21,23-25). Nově začala naopak platit novozákonní láska a soucit, láska pokoje, radosti a spravedlnosti.

Kristus se narodil v chudé jeskyni, aby ukázal celému lidstvu svou pokoru, protože skrze pýchu vešel na svět hřích, a skrze hřích i smrt.

Právě proto se dnes „raduje“ a „jásá“ celá země, nejenom lidstvo, nýbrž i příroda, všechno Boží stvoření!

I my, pravoslavní křesťané, se nyní radujeme a duchovně prožíváme svátky Kristova Narození.

Jak překrásná je naše východní tradice, to jest zpěv koled, „vinšování“ všeho dobrého a požehnaného našemu bližnímu, ale také slavnostní bohoslužby, plné radosti, jásotu, světla a „blahé zvěsti“ o Narození „předvěčného Boha“. Tyto a všechny související posvátné atributy pravoslavné duchovnosti jsou přirozeným projevem naší víry a radosti, kterou chceme sdílet i s vámi se všemi.

Nechť radost Kristova Narození přebývá nejen v těchto dnech, ale i po celý letošní rok s vámi a s vašimi rodinami.

Přeji vám všem radostné prožití svátku Kristova Narození, duchovní
i osobní radost a hojnost Božího požehnání v novém roce.

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce Brněnské pravoslavné církevní obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..