Ukázka z knihy o životě a skutcích starce Paisije

Starec Paisij Svatohorec na Sinaji

(…) Ve Stomiu prožil několik požehnaných let, konkrétně až do roku 1962, a jeho zdejší pobyt byl naplněn energickou prací spojenou s obnovením mnišského života a zvelebením monastýru, ale rovněž praktickou snahou přivést několik početných rodin z Konitsy, opustivších pravoslaví a přijavších různá evangelická vyznání, zase zpět k tradiční pravoslavné víře svých předků. V tomto svém předsevzetí starec Paisij nakonec s Boží pomocí uspěl. Jelikož však jako mnich toužil po ještě větší samotě a hesychii, starec proto snažně prosil Přesv. Bohorodici, aby jej přivedla do místa, kde by mohl uskutečňovat svůj duchovní zápas nerušeně.

V roce 1962 se tak starec Paisij ocitl na Hoře Sinaj v Egyptě. Přestože jeho původním záměrem byl odchod do „pustiny“ a „usebraná modlitba“, starec Paisij navždy zůstane v živé paměti rovněž jako velký dobrodinec místních beduínů, jako jejich milovaný Abbuna Paizi (čili otec Paisij), který jim dle svých sil pomáhal a činil mnohé skutky milosrdenství, kromě jiného též prostřednictvím výroby vlastních upomínkových předmětů, jež jako zručný řezbář zhotovil. Během svého přebývání na Sinaji starec získal cenné duchovní zkušenosti, naplnivše tak své nitro skrze neviditelný zápas Boží blahodatí. Zdravotní důvody však starci nedovolily zůstat déle, a po necelých dvou letech, i s ohledem na tíživé problémy s astmatem, se nakonec starec Paisij odebral zpět do Řecka.

Po svém návratu ze Sinaje roku 1964 směřovaly starcovy kroky opět do Zahrady Přesv. Bohorodice, jak Svatohorci nazývají Horu Athos. Zde pěstoval jako dobrý zahradník sladké plody ctností a svou tvrdou a odříkavou askezí překonával zákony přirozenosti, neboť svoji duši obohacoval nektarem Ducha Svatého a postupně tak získával mezi věřícími věhlas „duchonosného“ starce, ačkoli sám před pozorností a poctami vždy spíše utíkal. Na Svaté Hoře prožil starec ještě dlouhé roky jako prostý mnich a eremita čili poustevník, než jej později Hospodin zjevil lidem jako nádobu vyvolenou a než se k němu začaly utíkat zástupy mladých i starých, vzdělaných i prostých věřících, jimž dokázal radit jako zkušený lékař-duchovník a na jehož přímluvy lidé začínali obnovovat svůj praktický křesťanský život…

Zdroj:

Dvořáček, M. Bohonosný starec Paisij Svatohorec, vzor opravdového mnicha a křesťana (Při příležitosti 90. výročí jeho narozenía 20. výročí jeho zesnutí). Pravoslavná církevní obec v Brně, 2014, 28 s.

Uloženo:

http://pravoslavbrno.cz/wp-content/uploads/2018/02/Bohonosný-starec-Paisij-Svatohorec.pdf

Fotografie:

Starec Paisij během svého krátkého pobytu na Sinaji při práci v dílně s beduíny a sám na místech svého duchovního zápasu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..