Svatý velkomučedník Theodor „Stratilát“, důstojný římský vojevůdce, se stal ctihodným vojevůdcem Božím!

„Každý, kdo mne vyzná před lidmi, k tomu se i já přiznám před Otcem svým, jenž jest v nebesích.“
(Mt 10,32)

Život světce

Svatý Theodor Vojevůdce (řec. Στρατηλάτης, čti Stratilátis) pocházel ze starověkého města Euchaita v tehdejší Galacii (v Malé Asii, dnešní Turecko) a žil v Heraklii u Černého moře. Jako voják z povolání se vyznamenal svou statečností a rychle byl povýšen do nejvyšších hodností tehdejší vojenské hierarchie v Římské řiši. Jako statečný (duchovní) atlet v Kristu se Theodor stal současně i vzorem skromnosti, jak se sluší na pravého křesťana.

Když v roce 320 po Kr. císař Licinius přebýval v Nikomédii, zaslechl o Theodorovi, že je křesťan a že má odpor k modlám. Okamžitě proto vyslal své vysoké úředníky do Heraklie, aby Theodora se ctí doprovodili do Nikomédie. Ale Theodor prostřednictvím stejných vyslanců sdělil Liciniovi, že z mnoha důvodů je jeho vlastní přítomnost v Heraklii důležitá, a naléhal proto na Licinia, aby on sám za ním přišel. Licinius Theodorův návrh přijal a vydal se do Heraklie, kde se setkal se vší pompou s Theodorem, kterému Licinius podal ruku v naději, že skrze Theodora přiměje křesťany k uctívání model (tj. k modloslužebnictví). Jednoho dne proto Licinius před lidmi vyzval Theodora, aby obětoval modlám.

Theodor však odmítl a požádal, aby mu byly předány zlaté a stříbrné sošky bohů, aby je mohl soukromě nabídnout jako oběť ve svém domě a poté obětovat veřejně. Theodor skutečně obdržel sošky, které však rozbil na kusy a rozdal jejich zlato a stříbro chudým. Setník Maxentius uviděl hlavu bohyně Afrodity v rukou chudého muže a oznámil to Liciniovi, který okamžitě prohlásil Theodora za hanobitele model.

Jelikož Theodor zhanobil pohanské modly, byl za to okamžitě zatčen a podroben různým mučením. Theodora bili, pálili a stahovali mučedníkovi kůži z těla. Popravčí ho pak ukřižovali a vidlemi mu probodli nohy, ruce a intimní části těla, a nakonec zohyzdili tvář, a takto oslepeného ho nechali viset na kříži. Licinius nakonec ze strachu před hněvem davu nařídil, aby Theodora sťali mečem.

Theodorovy svaté ostatky byly přeneseny 8./21. června z Heraklie do rodného sídla světce v Euchaitě podle samotného Theodorova přání, které vyjádřil ještě před svým stětím sekretáři Uárovi.

Pravoslavná církev slaví jeho svátek dvakrát v roce, jednou 8./21. února v den jeho umučení a pak 8./21. června v den přenesení jeho svatých ostatků.

Svatý Theodor Stratilátis je zobrazován jako byzantský důstojník na bílém koni. Někdy bývá zobrazován na ikonách sám, jindy se svatým Theodorem Tyronem. Je považován za patrona a ochránce vsí a obcí.

Svatý velkomučedníku Theodore Vojevůdce, pros Boha za nás!

Zdroj: https://www.saint.gr/536/saint.aspx

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..