Svatý Řehoř říká, že muž a žena mají mít v manželství vše společné, jak radosti, tak strasti, neboť tak je to požehnané…

„Svatební dar“

Freska sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Teologa ve světoznámém klášteře Chóra
v Konstantinopoli (dnešním Istanbulu v Turecku)

Zamyšlení svatého Řehoře Teologa

Slovo úvodem:

Svatý Řehoř Teolog poslal jedné ze svých duchovních dcer (Olympiádě) následující dopis jako „dar“ k jejímu sňatku, který se právě tehdy konal. Následující text tohoto dopisu vykazuje rysy hluboké teologie i psychologie. A navíc dává manželce cenné rady pro úspěšné manželství.

Svatý Řehoř ve svém dopisu Olympiádě píše:

„Má dcero, na tvé svatbě ti já, tvůj duchovní otec Řehoř, daruji tuto báseň jako svůj dar. A otcovská rada je vždy to nejlepší.

Tak poslouchej, moje Olympiádo…

Vím, že chceš být skutečným křesťanem. A pravý křesťan by (křesťanem) měl nejen „být“, ale i tak „vypadat“. Proto prosím dbej o svůj vzhled. Buď prostá. Zlato zasazené do drahých kamenů nezdobí ženy, jako jsi ty. A mnohem více ani malování. Nesluší tvé tváři, obrazu Božímu, abys ho upravovala či měnila, jen aby ses někomu zalíbila. Věz, že se jedná o projev marnivosti, a ty se proto snaž vypadat prostě. Drahocenné a rozkošné šaty by měli nosit ti, kteří netouží po vyšším životě, kteří nevědí, co znamená duchovní vyzařování. Ty jsi však ve svém životě kladeš velké a vysoké cíle. A tyto cíle vyžadují veškerou tvou péči a pozornost.

V manželství ať je tvoje náklonnost a láska horoucí a nezmenšená k tomu (člověku), kterého ti Bůh dal. K tomu, který se stal „okem“ tvého života a dělá tvé srdce šťastným. A když si uvědomíš, že tě tvůj muž miluje více, než ty miluješ jeho, nesnaž se mu vyrazit dech, ale vždy zachovej pozici, kterou ti předepisuje Evangelium.

Freska archandělů (pod kupolí chrámu) ze světoznámém klášteře Chóra v Konstantinopoli (dnešním Istanbulu v Turecku)

Věz, že jsi žena a tvé životní poslání je veliké, a současně je jiné než to, které má tvůj muž, který musí být „hlavou“. Zanech pošetilé rovnosti pohlaví a snaž se pochopit povinnosti manželství. Jejich uváděním do praxe uvidíš, jak velkou výdrž je potřeba mít, abys byla schopna obstát před těmito úkoly, ale také jak velká síla se skrývá ve slabším pohlaví.

Poznáš, jak snadno se muži zlobí. Jsou nespoutaní a vypadají jako lvi. V takové chvíli musí být žena silnější a více nad věcí. Musí hrát roli krotitele šelem. A co dělá krotitel šelem, když šelma řve? Stává se klidnějším a svou laskavostí tiší hněv. Mluví na něj sladce a tiše, hladí ho, chová ho a znovu ho hladí, a tím ho uklidňuje.

Nikdy neobviňuj ani neplísni svého muže za něco, co udělal špatně. Ani za jeho nečinnost, obzvláště když výsledek není takový, jaký by sis přála. Protože je to ďábel, kdo stojí v cestě svornosti manželů a manželek.

Mějte všechno společné, jak radosti, tak strasti. Protože manželství to vše udělalo něčím, co je oběma společné. I péče je společná, protože tím se dům upevní. Ty přispěj vyjádřením svého názoru, ale rozhodnutí ponech na svém muži.

Když ho uvidíš smutného, ​​sdílej s ním jeho zármutek, který zrovna cítí. Protože útěcha v zármutku, v zármutku přátel, je nesmírná. Vzápětí však nech oschnout svou tvář (od slz) a buď klidná a bez úzkosti. Žena je plovoucím přístavem pro manžela trpícího mořskou nemocí.

Věz, že tvoje přítomnost ve tvém domě je nenahraditelná, a právě proto si musíš zamilovat všechny domácí práce. Považuj to za své království a často neopouštěj práh svého domu. Práci venku ponech na svém muži.

Ikona svaté královny Tamary Gruzínské

Buď pozorná na to, s kým se setkáváš, do jaké společnosti chodíš. Nechoď do neslušných shromáždění, protože to je velké nebezpečí pro tvou cudnost. Tyto styky zbavují studu i osoby stydlivé, které pak navazují oční kontakt, a když stud pomine, rodí se všechna nejhorší zla („αιδώς οιχομένη, πάντων γενέτειρα κακίστων“). Místo toho hledej spíše seriózní společnost s prozíravými přáteli, aby se ti do mysli vtiskly nějaké dobré hodnoty nebo abys díky nim překonala nějakou svou chybu či nedokonalost a dále aby ses zušlechťovala díky společnosti s (Bohem) vyvolenými dušemi.

Nikomu se bez rozmyslu neukazuj (tj. nezjevuj se), spíše jen svým vlastním zdrženlivým příbuzným, kněžím a seriózním mladým i starším lidem. Nestýkej se s marnivými ženami, které mají na mysli svůj zevnějšek, tj. aby se před ostatními ukázaly. A nestýkej se dokonce ani s muži zbožnými, které si tvůj muž nepřeje, aby přicházeli k vám domů, ačkoli si jich velmi vážíš.

Existuje pro tebe snad něco cennějšího než tvůj dobrý manžel, kterého tolik miluješ?

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

při příležitosti svátku sv. Řehoře Teologa
připravil a přeložil Michal Dvořáček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..