Svatý Nektários Eginský praví: „Nikdy neupadejte do zoufalství. Všechno se dá překonat.“

„Kdo nevedl zápas, nepoznal sám sebe.“

Svatý Nektários Eginský, divotvůrce. Novodobý světec, významný církevní spisovatel, duchovní pastýř a obnovitel pravoslavné tradice mnišství.

(1846-1920)

Smyslem našeho života je stát se dokonalými a svatými. Nuže, zjevme se jako děti Boží a dědicové Nebeského království.

Buďme opatrní, abychom se kvůli současnému životu nepřipravili o budoucnost, abychom kvůli péči a starostem o náš vezdejší život nezanedbali smysl našeho života.

Půst, bdění a modlitba samy o sobě nepřinášejí kýžené ovoce, protože nejsou smyslem našeho života, jsou prostředkem k dosažení cíle. Ozdobte své lampy ctnostmi.

Snažte se zanechat vášně vaší duše stranou. Očistěte své srdce ode všech nečistot a udržujte je čisté, aby Pán přišel a přebýval ve vás, aby vás Duch Svatý zahrnul božskými dary.

Mé drahé děti,

nechť jsou veškeré vaše zaměstnání a péče soustředěny právě na tyto věci. Nechť jsou vaším neustávajícím cílem a touhou. Proto se modlete k Bohu. Hledejte Pána denně, ve svém srdci, a nikoli mimo něj.

A až Ho najdete, postavte se s bázní a chvěním jako Cherubové a Serafové, neboť vaše srdce se stalo trůnem Božím. Ale abyste nalezli Pána, pokořte se až k zemi, neboť Pán má v ošklivosti pyšné, ale miluje a navštěvuje pokorné srdcem.

Budete-li bojovat dobrý zápas, Bůh vás posílí. V tomto zápase identifikujeme naše slabiny, nedostatky a vady. Tento zápas je zrcadlem našeho duchovního stavu. Kdo nevedl zápas, nepoznal sám sebe.

Dávejte pozor i na ty nejmenší prohřešky. Stane-li se ti z nepozornosti nějaký hřích, nezoufej, ale rychle vstaň a přistup k Bohu, Který má moc tě obnovit. V sobě máme hluboce zakořeněné slabosti, vášně a nedostatky, z nichž mnohé jsou rovněž dědičné.

To vše nebývá překonáno ani náhlým pohybem ani dychtivostí, ani hlubokým zármutkem, ale trpělivostí a vytrvalostí, pílí, péčí a pozorností. Přílišný zármutek v sobě skrývá pýchu. Proto je škodlivý a nebezpečný, a často bývá vyprovokován ďáblem, aby ten zastavil postup bojovníka.

Duchovní děti svatého Nektária Eginského:

Ctihodná Xénia, první igumenka Monastýru na Egině (1867-1923); ctihodný Sávvas z Kalymnu (1862-1948), tvůrce první ikony svatého Nektária; svatý starec Gervásios z Patry (+1964); svatý Amfilóchios (Makris), prozíravý starec z Patmu (1889-1970); ctihodný starec Filótheos (Zervakos), divotvorný starec z Paru (1884-1980); ctihodný starec Daniel Katunakiotský z Kelie Danielovců na Sv. Hoře Athos (1846-1929); Kóstis Sakkopoulos
(1845-1948); starec Nektários (Vitalis) (1930-2018), kterému se v roce 1980 osobně zjevil svatý Nektários.   

Cesta k dokonalosti je dlouhá. Modlete se k Bohu, aby vás posílil. Postavte se k svým pádům trpělivě a po rychlém povstání pospíchejte dál, a nestůjte jako děti na místě, kde jste upadli, a neplačte neutěšitelně a bezútěšně. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Nezoufejte, pokud stále upadáte do starých hříchů. Mnohé z nich jsou silné od přírody a ze zvyku. Postupem času a pílí však bývají poraženy.

Nenechte se tedy ničím odradit…

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj: Άγιος Νεκτάριος : «Τίποτα μην σας απελπίζει – Όλα νικιούνται»

Άγιος Νεκτάριος : «Τίποτα μην σας απελπίζει – Όλα νικιούνται»

 

Užitečné odkazy:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..