Starec Kleopa nás vyzývá, abychom nenechali uplynout byť jen jediný den bez vzývaní Přesvaté Bohorodice!

„Raduj se, Bohorodice Panno, blahodatná Marie, Pán s Tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého. Neboť jsi porodila Spasitele duší našich.“

Modli se i v budoucnu touto modlitbou a Matka našeho Pána tě nikdy neopustí…

Ctihodný starec Kleopa (Ilie) nám jednou vyprávěl:

Kdysi žil jeden zbožný muž jménem Agathonik. Již od dětství se naučil modlit se před ikonou Přesvaté Bohorodice a pronášet tento hymnus:

„Raduj se, Bohorodice Panno, blahodatná Marie, Pán s Tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého. Neboť jsi porodila Spasitele duší našich.“

Později začal Agathonik žít životem naplněným starostmi a péčí o věci světské a jen zřídkakdy recitoval tento Chvalozpěv Přesvaté Bohorodice, až ho nakonec přestal zpívat úplně. Avšak Bůh, který si nepřeje smrti hříšníka, poslal do jeho domu poustevníka z Théb, aby ho „napravil“, protože Agathonik na tento chvalozpěv Panny Marie zcela zapomněl.

Agathonik odpověděl mnichu poustevníkovi, že přestal zpívat a velebit Přesvatou Bohorodici, protože – ačkoli sám hymnus k její cti mnoho let recitoval –, nenacházel z této činnosti žádný prospěch.

A na to mu poustevník odvětil:

„Uvědom si ve své mysli, slepý a nevděčný člověče, kolikrát ti tento pochvalný hymnus a modlitba pomohla a zachránila tě od různých pokušení! Vzpomeň si, když jsi byl ještě dítě, jak jsi byl podivuhodným způsobem zachráněn před utonutím! Vzpomeň si, že i když tě mnoho z tvých sousedů přepadlo, zbilo a nechalo ležet v bahně, kam jsi upadl, že jsi i přesto nebyl zraněn!

Vzpomeň si, že když jsi jednou cestoval s kamarádem, oba jste spadli z kočáru! Tvůj známý si zlomil nohu, ale ty jsi vyvázl bez zranění! Cožpak jsi již zapomněl, že tvůj přítel je nyní kvůli jedné zlé nemoci slabý a leží v posteli, zatímco ty jsi zdráv a necítíš žádnou bolest?“

A když mu poustevník připomněl všechny tyto události a podivuhodné situace, nakonec mu řekl:

„Věz, že všechna tato neštěstí a nehody, které se staly během tvého života, se ti vyhnuly a zůstaly mimo dosah Záštity Přesvaté Bohorodice, díky této drobné modlitbě chvály, kterou jsi kdysi před její ikonou každý den pronášel. Dávej si tedy pozor a modli se i v budoucnu touto modlitbou a Matka našeho Pána tě nikdy neopustí.“

Agathonik nyní pochopil, co před tím jeho vnější zrak neviděl, a už nikdy tuto modlitbu nepřestal recitovat.

Nenechme tedy uplynout ani jeden jediný den, aniž bychom se touto modlitbou pomodlili před Vládkyní Bohorodicí.

A tak budeme v našich životech chráněni před mnoha zkouškami a pokušeními.

Amen a Bohu sláva!

Zdroj: Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Ctihodný starec Efrém Arizonský pronášející slova hymnu
„Raduj se, Bohorodice Panno!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..