Spěchajíce za hvězdou, vyhlížíme příchod našeho Vykupitele, který přišel, „aby obnovil kdysi padlý obraz!“

„To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:

‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.“

(Mt 1,22-23)

Boží prorok Izaiáš

Neděle svatých Otců před svátkem Narození

Neděle svatých Otců je poslední nedělí před slavným svátkem Kristova Narození.

Při čtení dnešního Apoštola a Evangelia získáváme velmi jasné poznání nejen o rodokmenu samotného Mesiáše, Božího Pomazaného, který měl přijít na svět, aby „obnovil kdysi padlý (lidský) obraz“, nýbrž býváme díky tomu poučeni o tom, „jak se vše událo“:

„Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.“ (Mt 1,18)

Jak nás poučuje svatý starec Efrém Arizonský, tak onen první, tělesný Příchod našeho Spasitele na svět se udál „pokorně, prostě a nepozorovaně“. Starec doslova přirovnává Pánův příchod k „něžné kapce“ či „jemné sněhové vločce“.

„Ó božské Nemluvňátko! Jak prostě, pokorně a nepozorovaně jsi přišel mezi nás! Tvé neslyšné Narození se podobá něžné kapce, jemné sněhové vločce, která bezhlučně padá v noci na zem, tak neslyšně, že celé přírodě předává takovou světlost a bělost a tak velkou radost a jásot každému člověku. Kolik jen jiných nemluvňat se v tu dávnou a současně stejnou noc narodilo! Toto (božské) Nemluvně je však vtělenou Pravdou a Láskou, jde o vtěleného a před věky jsoucího Boha!“

Fotografie z dnešní neděle: br. Kyprian a br. Štěpán

A jedním dechem dodává:

„Všechna ta matná a slabá světla filosofů a básníků nebyla s to rozptýlit hustá mračna ateismu. Tys, Pane, přinesl ovšem jedinečné, neopakovatelné, spásonosné světlo do tehdejšího mrazivého zimního večera, který panoval v Betlémě. Stal ses malým, abys nás učinil dospělými; stal ses bezmocným, abys nás učinil mocnými. Přišel jsi plakaje do tohoto světa, abys svým příchodem setřel každou naši slzu.“

Tato slova dokáže vyřknout pouze někdo, kdo pochopil toto velké Boží tajemství. A díky velkému osvícení takového člověka získáváme duchovní užitek také my, kteří podobně jako dávní mudrcové, osvíceni shůry, spěcháme za Betlémskou hvězdou, abychom se poklonili nově Narozenému!

Není nic krásnějšího než strávit tyto svaté dny v Boží blízkosti. Někdo z nás má to požehnání a bude je trávit s rodinou, jiný s přáteli, další s příbuznými. Nechť ale nikdo nezůstane sám. A i kdyby nakonec zůstal sám, my věříme, že Bůh ho neopustí. Vždyť nově narozené nemluvňátko, „Předvěčný Bůh“, ten, Který se nazývá Emanuel, je s námi se všemi, a nikdy nás neopustí!

„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)

Drazí bratři a sestry v Kristu,

jak pravil v dnešním svém kázání otec Jozef, snažme se vydržet ještě pár dní, zachovejme půst, bděme s modlitbou na rtech, již brzy nadejde velká noc, kdy se také pro nás, brněnské věřící, rozsvítí Betlémská hvězda, jejíž paprsky nikdo nepřehlédne, neboť největší tajemství našeho života a víry, jak pravil uznávaný řecký metropolita Siatisty Pavlos, „se skrývá v naší duši, kde by ho jen málokdo z lidí hledal…“.

A vězme, že nejsme nikdy sami. Pokud myslíme na své bližní, pokud obdivujeme naše svaté, pokud se modlíme a vyznáváme našeho Pána Ježíše Krista, „Který přišel na svět, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28), pak Bůh nedopustí, aby lidská duše, toužící po Bohu, zůstala bez Jeho božské útěchy.

A nezapomeňme ani na naše svaté tradice, na krásné vánoční koledy, které zahřívají srdce a dodávají úsměv naším tvářím. Díky nim lépe pochopíme pravý význam svátků Kristova Narození, slavného „Rožděstva Christova“.

Již brzy Vám oznámíme také průběh a program vánočních bohoslužeb.

Sledujte prosím webové (a FB) stránky naší farnosti.

Připrav se, Betléme; otevři se všem, ráji! / Okrášli se Efratho, neboť v jeskyni rozkvete z Panny strom života. / Z jejího lůna zjevil se duchovní ráj, v němž je Božský sad. / Jedíce z něho, živi budeme a neumřeme jako Adam. Kristus se rodí, aby obnovil kdysi padlý obraz.

Tropar Předsvátku (hlas 4.)

 

Fotogalerie:

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..