Raduj se, Zpěve cherubínský, raduj se, ó Hymne andělský… Raduj se, Nevěsto Panenská!

Když se naší nebeské Přímluvkyni
zpívá s vroucí láskou a dojetím!

Dnes, 3. Neděli po Padesátnici, kdy si připomínáme památku ctihodných otců Onufrije Velikého (4. st.) a Petra Athosského (+ 734), se věřící naší farnosti shromáždili ke slavnostní svaté liturgii, aby společně – jedněmi ústy a jedním srdcem – vzdali Bohu díky a chválu za Jeho velké dobrodiní a účastnili se svaté Eucharistie.

„Chvalte Hospodina stvoření nebeská, chvalte ho na výsostech! Aleluja, aleluja, aleluja.“

Za zmínku stojí také zpěv sklady svatého Nektária Eginského s názvem „Agní Parthéne Déspina“, jejíž úryvek zazpíval během svaté liturgie náš smíšený chrámový sbor a doplnil tak dnešní pěvecký projev v duchu byzantské hudební tradice.

Ke konci svaté liturgie otec Jozef ocenil obětavou pomoc všech věřících, kteří tento týden vyslyšeli slova prosby a výzvu duchovního pastýře, aby pomohli při malování prostor kolem schodiště v chrámu na Svatopluka Čecha a rovněž při následném úklidu. Otec Jozef pochválil naše věřící, kteří přišli a pomohli, a bylo mezi nimi mnoho mladých lidí, a vyzdvihl jejich velkou a upřímnou lásku k Bohu a k naší svaté Církvi.

„Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.“ (Ž 144,12)

Na úplný závěr dnešní bohoslužby otec Jozef ještě zavzpomínal i na Jeho Blaženost Onufrije, metropolitu kyjevského a vší Ukrajiny, který dnes slaví svůj svátek. Otec Jozef poznal tohoto zbožného a pokorného hierarchu ještě jako jeromonacha a později igumena Svaté Počájevské lávry. Při příležitosti dnešního svátku sv. Onufrije zazpíval celý náš chrám kanonickému ukrajinskému metropolitovi a představiteli Ukrajinské pravoslavné církve sborové „Mnoholetí“.

Vaše Blaženosti, mnohá a blahá léta se srdečným přáním od nás ode všech!

připravil Michal Dvořáček

Krátký video záběr z přednesu skladby „Agní Parthéne Déspina“ sv. Nektária Eginského naším smíšeným chrámovým sborem:

Agní Parthéne Déspina

Přečistá Panno a Vládkyně, ó slavná Bohorodice!

Panenská Matko a Královno, ó Rouno Duchem zrosené!

Výšino nadnebeská a Záře nad slunce jasnější,

Útěcho řad panenských, Tys nad Anděly ctěnější.

Tys zářivější nad Nebesa a nad světlo jsi čistější

a nad nebeské Zástupy, ó Marie, jsi světější.

(Refrén): Raduj se, Nevěsto Panenská!

Marie, vždy Panno, ó celého světa Paní!

Neposkvrněná Nevěsto, ó Všesvatá, Vládkyně Přečistá!

Marie Nevěsto, ó Vládkyně, Radosti naší Příčino!

Dcero vznešená, ó Královno, Tys Matka Přesvatá.

Tys vyšší nad Cherubíny, nade vše jsi slavnější

a nad beztělesné Serafíny a Trůny jsi vyšší.

Raduj se, Nevěsto Panenská!

Raduj se, Zpěve cherubínský, raduj se, ó Hymne andělský!

Raduj se, Písni serafínská, ó Radosti archandělů!

Raduj se, Pokoji a Radosti, ó Přístave spasitelný!

Svatý Příbytku (Boha) Slova, ó Květe neporušitelný!

Raduj se, něžný Ráji, ó Živote věčný!

Raduj se, Dřevo života, ó Prameni nesmrtelnosti!

Raduj se, Nevěsto Panenská!

K Tobě se modlím, své Vládkyni, jen k Tobě upínám oči své,

Tebe prosím, všech Královnu, Svou milost daruj duši mé!

Vznešená Dívko bezhříšná, Tys nejsvětější Vládkyně!

Vzývám Tě s vírou, vroucností, ó nejctěnější Svatyně!

Buď Štítem mým i Vojevůdkyní v mém zápolení pozemském

a do věčného Království, ó Přímluvkyně, uveď mne!

Raduj se, Nevěsto Panenská!

 

Užitečné odkazy:

Přednáška o svatém divotvůrci Nektáriovi Eginském (závěrečný, 8. díl)

 

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..