Posvěcení Kříže před chrámem sv. Václava

Aktualita o posvěcení Kříže u chrámu sv. Václava

 

Dvojí radost – dvojí biskupská návštěva v naší farnosti

Brno, 10.6.2018

V 2. neděli po svaté Padesátnici 10. června 2018, kdy jsme si církevně připomněli památku Všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athosské a Všech svatých zemích našich, byla v chrámu sv. Václava sloužena archijerejská liturgie. V ten den naši brněnskou církevní obec navštívil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Paisij (Martyniuk), arcibiskup Przemyský a Gorlický, kterého doprovázel Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, biskup Šumperský.

Před začátkem svaté liturgie uvítali brněnští věřící oba vladyky před chrámem tradičně chlebem a solí a naše děti jim předaly na znak radosti z jejich návštěvy květiny.

Po čtení svatého evangelia pronesl kázání Jeho Vysokopřesvícenost vladyka Paisij, který v něm vyzdvihl hlavní smysl svátku Všech svatých v naší zemi zazářivších. Prvně si připomínáme památku všech ctihodných, kteří jako květy duchovní rozkvetly na Svaté Hory Athos, a pak také naše místní světce, to jest svaté podle místa, které označujeme jako náš pozemský domov. Vladyka naznačil, že i když si pravoslavní lidé připomínají své svaté podle místa svého domova, tak tím jediným a pravým domovem pro každého z nás je chrám, do nějž chodíme a v němž se modlíme, protože v chrámu se jakýkoli podstatný rozdíl mezi námi věřícími ztrácí, a do popředí vystupuje naopak naše bratrství a společenství v Kristu, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (srov. Gal 3, 27 – 28).

V tento den byl po zaambonové modlitbě také posvěcen nově zbudovaný kříž, který byl umístěn před chrámem svatého Václava. Tento kříž, posvěcený při této příležitosti oběma vladyky, dal vlastními prostředky zbudovat Bohu známý věřící naší církevní obce.

Ctih. Efrém Syrský ve svém Slovu o Čestném a Životodárném Kříži, praví: „Bez svatého Kříže nedělej nic. Když spíš, probouzíš se, pracuješ, jíš, piješ, jsi na cestě, pluješ po moři, přecházíš přes řeku, ozdob se vždy životodárným Křížem, a nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží rána k příbytku tvému (Žalm 91,10). Takto se žehnajíce, jako věřící vyjadřujeme svoji víru v Boha a skrze ni dáváme najevo, že patříme Bohu. Znamení kříže nám dává velkou sílu, a tím nám pomáhá odhánět od sebe zlo, vítězit nad ním a konat dobro. Stejně tak už od nepaměti se staví na místa lidského obydlí svatý Kříž, který nám vždy připomíná, jakou cenou jsme získali možnost spásy. Vždyť po Kristově smrti na Kříži následuje vítězství nad smrtí Vzkříšení.“

Pravoslavná církev, která zachovává a připomíná světu tuto úctu ke spásonosnému prostředku naší záchrany, zpívá v troparu na poklonění se svatému Kříži: „Kříži tvému klaníme se, ó Pane, a svaté vzkříšení tvoje slavíme.“ Ze všech křesťanských symbolů, požívá svatý Kříž už od dob apoštolských velké cti a je předmětem zbožného uctívání. Kristův Kříž je svatý, protože je posvěcen prolitou krví našeho Spasitele, tento Kříž se pro nás stal svatým, protože byl žertveníkem (obětním stolem) celého světa, na němž Spasitel Ježíš Kristus přinesl svou vykupitelnou oběť (Řím 3, 25; Žid 9, 26 – 28) a smířil nás s Bohem (Ef 2, 14 – 16).

Po posvěcení Kříže, nové dominanty našeho chrámu a farnosti, věnoval ještě na konci liturgie Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Paisij Přeosvícenému vladykovi Izaiášovi pamětní ikonu sv. Maxima Gorlického a otci protojerejovi Jozefu Fejsakovi, představenému chrámu sv. Václava, „Medaili sv. Maxima Gorlického (Medal Św. Maksyma Gorlickiego)“ za jeho zásluhy za celoživotní šíření svatého Pravoslaví.

Na závěr nechyběla „Mnoholetí“ a vzpomínky na dosud poslední (podzimní) návštěvu vzácného hosta z Polské pravoslavné církve u nás.

Sláva Bohu za to, že můžeme i nadále pokračovat a rozvíjet naše vzájemné přátelské vztahy mezi oběma pravoslavnými eparchiemi, které spojuje nejen duchovní pouto obou pastýřů, ale skrze ně také nás – věřících.

Znamení Kříže kladou všichni na nejuctivější části svého těla, a nosí je tak každý den na svém čele jakoby vyobrazené na sloupu. Znamení Kříže se skví na svatém prestolu, na kněžských rouchách a spolu s Pánovým tělem při sv. Eucharistii… Při myšlence na Kříž už se nikdo nestydí a nikdo nečervená. Nepovažujeme už Kříž za nástroj nejpotupnější smrti, ale právě naopak, my všichni ho považujeme za naši velkou ozdobu, jíž se nevyrovná ani krása královských korun, diadémů ani jiného drahého kamení. Už se ho nelekáme, neodvracíme se od něj, ale líbáme jej a uctíváme jako poklad nevyvážitelný. (Svatý Jan Zlatoústý)

připravil o. Marek Malík

Aktualitu lze stáhnout v pdf:

Aktualita k posvěcení Kříže před chrámem sv. Václava v Brně_červen_PCO Brno_2018

Více fotografií lze shlédnout na FB PCO Brno:

Návštěva Jeho Vysokořeosvícenosti vladyky Paisija (Martyniuka), arcibiskupa Przemyského a Gorlického, v naší církevní…

Zveřejnil(a) Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně dne 11. červen 2018

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..