Paschální pozdrav duchovního správce Brněnské pravoslavné církevní obce pro rok 2022!

Kristus vstal z mrtvých! Христос Воскресе!
Χριστός ανέστη! Hristos a Înviat!
Christos vaskrse! Almasiah-Kam!

„Jest vzkříšení den, osvětleme se, lidé!
Pascha jest, Pascha, Hospodinova Pascha!“

Milí bratři a sestry v Kristu,
drazí věřící naší živé, historické brněnské farnosti!

Díky velké Boží milosti jsme se i letos dočkali, abychom společně oslavili nejvýznamnější církevní svátek roku, kterým je Kristovo slavné Vzkříšení!

Radost ze Vzkříšení je neopakovatelná a pouze z Boží milosti a skrze Jeho blahodať jsme učiněni hodnými nejen očistit a proměnit naše smysly, nýbrž také očima naší duše spatřit zářícího Krista v nepřístupném světle Jeho Vzkříšení.

Jak praví svatý Simeon Nový Teolog: „Děkujme Pánu, který nás učinil hodnými projít mořem postního období a šťastně nás přivedl do přístavu svého Vzkříšení.“

Nejlepšími učiteli naší pravoslavné víry jsou vpravdě naši svatí. Z jejich životů i učení čerpáme útěchu, radost, ale i nadšení pro pravdivý křesťanský život, byť by překážky a zkoušky byly na první pohled nepřekonatelné.

Dobře všichni víte, jakými zkouškami prochází naše krásná brněnská farnost. Ocitli jsme se vskutku na samotné Golgotě našeho utrpení, opuštěni a zrazeni všemi! Avšak tyto různé zkoušky, kterými jsme si zejména v tom v loňském roce prošli, a nadále procházíme, nás přiměly zamyslet se nad naším vlastním životem a vírou. Tyto všemožné obtíže, útoky nepřátel a protivenství zcela jistě prověřily základy naší víry a daly nám příležitost lépe pochopit duchovní zápas v Kristu, jehož smyslem je očištění naší duše i srdce a sjednocení s naším Spasitelem.

Současně si uvědomujeme, že nejsme sami, kdo trpí. Utrpení totiž, několikanásobně horší, prožívají také naši bratři a sestry v Kristu na Ukrajině, z nichž mnozí nalezli útočiště v naší brněnské farnosti. A my jsme je zde přivítali s otevřenou náručí.

Svatý Simeon Nový Teolog nás poučuje o tom, že tajemství zmrtvýchvstání Krista, našeho Boha, se v nás děje podle naší vůle, nikoli proti ní, a děje se vždy tajemně, a to tak, že „Kristus je v nás pohřben jako v nějakém hrobě, a poté, až se sjednotí s našimi dušemi, znovu vstává z mrtvých, a díky Němu vstáváme z mrtvých i my“.

Většina lidí věří ve vzkříšení Krista, ale je jen velmi málo těch, kteří ho vidí jasně, a je přirozené, že ti, kteří ho neviděli, nemohou Ježíše Krista ani vyznávat jako někoho svatého a jako Pána. Bylo totiž řečeno: „Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém“ (1 Kor 12,3) a na jiném místě: „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě“ (Jn 4,24).

Svatý Simeon Nový Teolog hovoří o Kristově vzkříšení velmi jasně:

„Komu se zjeví vzkříšený Kristus, zcela jistě se zjevuje duchovně jeho duchovnímu zraku. Neboť když do nás (Pán) vchází skrze Ducha Svatého, křísí nás z mrtvých a oživuje nás a dává nám sebe spatřit v našem nitru, celého, živého, nesmrtelného a neporušitelného, a nejen to. On nám dává svou blahodať, abychom velmi jasně chápali, že spolu se sebou (Kristus) křísí a oslavuje také nás, jak o tom svědčí veškeré Písmo Svaté.“

Drazí věřící,

„Jest vzkříšení den, osvětleme se, lidé! Pascha jest, Pascha, Hospodinova Pascha!“ Žalmista nás vybízí k radosti, k osvícení. Vždyť dnes nastalo světu spasení. A proto radujte se a veselte se, zpívajíce vítěznou píseň: „Kristus vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech, život daroval.“

Přeji ze srdce Vám všem i Vaším rodinám, všem pravoslavným křesťanům, ať už se nacházejí kdekoli, ale zejména mnohostrádajícímu ukrajinskému národu požehnané svátky Kristova vzkříšení, Boží pokoj, hojnost Jeho blahodati a radost, která trvá na věky!

S láskou ve vzkříšeném Kristu

Váš duchovní otec

prot. Jozef Fejsak

Svatá Pascha Kristova 2022

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..