Panychida za zesnulé řecké oběti ničivých požárů v Athénách

Upokoj, Hospodine, duše zesnulých služebníků svých…

Se zármutkem a dojetím hledíme na uhaslé životy mnoha řeckých občanů při nedávných katastrofických požárech v Athénách.

Pravoslavná církevní obec v Brně se obrací se svými prosbami a modlitbami k Hospodinu, aby On, Pán nad životem a smrtí, udělil pokoj duším těchto a všech dalších zesnulých služebníků, aby jim byl prominut všeliký hřích úmyslný i neúmyslný…

Aby Hospodin Bůh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpočívají.

O milost Boží, Království nebeské a odpuštění jejich hříchů Krista, nesmrtelného Krále a Boha našeho, prosme…

P.S.

V neděli 29.7. bude po svaté liturgii sloužena panychida (služba za zesnulé) a následující neděli bude provedena sbírka na pomoc přeživším příbuzným.

Závěrečná modlitba za zesnulé:

K Hospodinu modleme se.

Bože duchův i všelikého těla, jenž smrt jsi přemohl, a ďábla zmařil a světu svému život daroval; ty sám, Hospodine, upokoj duše zesnulých služebníků svých (jména) v místě světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, kdež pominula bolest, zármutek a lkaní.

Všeliký hřích, jehož zesnulí se dopustili ať slovem, ať skutkem aneb pomyšlením, odpusť jim, jako dobrotivý a lidumilný Bůh. Neboť není člověka, jež by živ byl a nehřešil, ty jediný jsi bez hříchu, spravedlnost tvá jest spravedlnost na věky, a slovo tvé jest Pravda.

Neboť ty jsi vzkříšení i život a pokoj zesnulých služebníků svých (jména), Kriste Bože náš, a tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem tvým a přesvatým a blahým a oživujícím Duchem tvým nyní i vždycky až na věky věkův.

Amen.

PCO v Brně

Zdroj:

http://www.orthodoxia.cz/modlitby/liturgie.htm

Další zveřejněné příspěvky na FB „Řekové v Brně“:

https://www.facebook.com/groups/GreeksInBrno/permalink/2097231680317922/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..