Pán čeká na naše srdce…

Před pláštěnicí

Světitel a divotvorce Jan Šanghajský a San Franciský

Truchlivé to setkání a smutný to pohled!

Před našimi zraky je mrtvý, který je podivuhodný a neobyčejný.

Leží před námi Král nebe i země, Stvořitel všehomíra.

On za nás zemřel.

My jsme zhřešili, a On strádal.

Lidé porušili Boží přikázání, odstoupili od Boha. A Bůh, který si přál přivést je opět k sobě svou láskou, je mučen a umírá za ně.

Bůh nemohl strádat a umřít svým božstvím, a proto se vtělil a svojí lidskou podstatou strádá a umírá, ačkoli nikdy nepřestal být Bohem. Všechno to učinil (Bůh) pro nás, aby nám zjevil svou lásku k nám.

Jakou vděčností k Němu musí být naše srdce naplněna!

A jak mu můžeme důstojně poděkovat?

K Jeho hrobu jsou přineseny květiny, vedle Něj jsou zapáleny svíce.

Pán nikterak neodmítá tyto oběti ani tyto dary, od nás však chce něco jiného, a teprve poté je připraven přijmout také naše oběti. Můj synu, dej mi své srdce…(Př 23, 26)

Tato slova pronesl Bůh ještě skrze Svaté písmo Starého zákona. Pán čeká na naše srdce, to je to, co mu musíme darovat. Milovat přikázání, Jeho učení a plnit je, to je vděčnost vůči Tomu, Kdo za nás strádal; vděčnost, která je Mu příjemná a milá.

Když dnes přicházíme políbit obraz a vyobrazení Spasitele ležícího bez dechu a bez života, učiňme pevné rozhodnutí následovat Jeho cestu, kterou nám ukázal. A když se náhodou stane a my budeme na této cestě trpět nesnáze a soužení, zakoušet rozličné těžkosti, pomocníkem nechť nám bude opět sám Kristus, Který ty, kteří s Ním strádají, také spolu se sebou vzkřísí a dá jim nekončící blaha ve svém nebeském Království, jichž se staňme hodni i my.

Amen.

při příležitosti Velkého pátku v roce 2019 připravil o. Marek Malík

Poznámka:

Pláštěnice je ikona zobrazující Krista sňatého z Kříže a uloženého do Hrobu. Tato ikona se vynáší doprostřed chrámu na Velký Pátek a poté, před jitřní v den svaté Paschy, se zanáší zpět do oltáře a ukládá se na prestol, kde zůstává až do ukončení svátku Paschy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..