Obětavé shromáždění věřících na obranu otce Jozefa a naší farnosti u chrámu sv. Václava

Zpráva o setkání věřících PCO v Brně na obranu
otce prot. Jozefa a naší farnosti

před chrámem svatého Václava
dne 8. února 2021

 Při příležitosti řádné vizitace církevní obce v Brně

Na dnešní den, 8. února 2021, byla naplánována řádná vizitace církevní obce v Brně, kterou každoročně provádí okružní protopresbyter pro brněnský protopresbyterát. Dlouhodobě byl tímto okružním protopresbyterem náš duchovní správce – otec Jozef Fejsak, který byl v roce 2020 proti své vůli z pozice „okružního protopresbytera“ odvolán.

Novým okružním protopresbyterem v našem církevním okrsku se nedávno stal otec Konstantin Ryška, který dnes také přijel, aby řádně vyplnil svou povinnost.

Zdůrazněme na tomto místě, že hlavním záměrem dnešního shromáždění věřících před chrámem bylo setkání s vladykou Izaiášem, který měl podle předběžných informací přijet spolu s otcem Ryškou na pravidelnou roční vizitaci do naší farnosti. Také proto věřící naší církevní obce osobně přišli, udělali si čas z práce a přispěchali v jinak pracovní den, aby vladykovi Izaiášovi sdělili svůj názor, ba přímo svou nevoli nad tím, jak se k naší farnosti zachoval. Byli připraveni mu do očí říci, že jsou nanejvýše znepokojeni a že nikterak nesouhlasí s jeho mocenským přístupem, kterým proti sobě věřící jedině popouzí.

Vrcholem pastýřské služby je přece péče o duchovní a věřící ke slávě Svaté Trojice a jejich vedení ke spáse. Každý dobrý pastýř „zná své ovce, a ony znají jeho“. Kdo vchází do ovčince dveřmi, je dobrý pastýř, kdo se snaží dostat dovnitř jiným způsobem, nemůže mít na mysli blaho jemu svěřených věřících.

Ke všeobecnému zármutku přítomných se nakonec ukázalo, že vladyka Izaiáš nenašel dostatek odvahy, aby přijel.

Hovořili jsme tedy se zástupci eparchiálního úřadu, konkrétně s tajemnicí vladyky Simeona, se sestrou Perlou, a také s paní Eleni Novotnou.

Jelikož nebylo možné najít společnou řeč a panovalo všeobecné napětí a vzrušené emoce všech přítomných, jediným praktickým výsledkem našeho rozhovoru bylo předání našeho jasného signálu směrem k eparchii, že nedopustíme, aby farnost ovládl někdo jiný způsobem příčícím se jak naší Ústavě, tak dobrým mravům.

Věřící si poté vyslechli řeč otce Jozefa a otce Marka, byli seznámeni se stávající situací a stavem vyjednávání a nakonec byli vyzváni, aby zachovali ducha jednoty a lásky a jednomyslně bránili společné hodnoty, které nás jako bratrstvo věřících v naší místní farnosti sjednocují v Pánu.

Na úplný závěr proběhla plánovaná a řádná vizitace ze strany otce Konstantina Ryšky, který osobně navštívil náš chrám a prohlédl si evidenční knihy a zápisy, o čemž učinil náležitý zápis. Ten se týkal přehledu o pravidelných bohoslužbách, vedení církevních matrik, evidence věřících, pastorační a misijní činnosti apod.

Bylo konstatováno, že jsme „živá obec“, která je „řádně vedena“.

V tomto zápisu, který předkládáme věřícím v příloze této zprávy, je otec Jozef uváděn jako „duchovní správce“ Pravoslavné církevní obce v Brně, a proto je zde také jeho podpis.

Chtěli bychom závěrem využít této příležitosti a sdělit všem, že pravoslavní věřící z církevní obce v Brně se nevzdávají a budou všemi možnými a zákonnými prostředky nadále bránit svého duchovního otce a správce prot. Jozefa Fejsaka, naši farnost, chrám i všechny hodnoty naší křesťanské víry.

Tyto hodnoty přitom nepředstavují nějaký bezbřehý protest, anarchii či odpor proti světským či církevním úřadům, nýbrž lásku k Bohu a k bližnímu v duchu pravdy, zodpovědný přístup ke svému okolí a konečně i ochranu našich tradic a ideálů duchovního života.

Když je Bůh s námi, kdo může být proti nám…
(Ctih. starec Paisij Svatohorec)

Další související odkazy:

Aktuální informace o vizitaci okružního protopresbytera v PCO Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..