Několik slov o velkém a slavném proroku Eliášovi Thesbitském (9. století př. Kr.)

Proč je nám, dnešním křesťanům, svatý a slavný prorok Eliáš tolik blízký?

Archim. Georgios Grigoriatský (+ 2014) ve svém kázání o sv. proroku Eliášovi praví, že tento světec je blízký všem křesťanům, bez rozdílu. Nám všem je tím nejlepším příkladem a vzorem.

Ať už se jedná o nás, ve světě přebývající (ale nikoli podle principů tohoto padlého světa žijící) křesťany, nebo o mnichy, kteří podobně jako tento prorok odešli do „pouště“, kde hledají Boží vůli a naplňují ji v Bohu příkladné lásce k bližnímu.

Svatý Eliáš byl předně horlivým zvěstovatelem Boží vůle, a nebál se ani zle smýšlejícího panovníka, ani vlivných žreců na dvoře krále Achaba a jeho ženy Jezábel.

Svatý Eliáš měl ve svém srdci touhu po Bohu, byl v Bohu moudrým a Bohem vedeným horlivcem pro víru par excellence.

Svatý Eliáš se díky svému Bohu zasvěcenému životu stal vzorem také dnešních pastýřů: kněží, biskupů…, neboť se nezalekl nenadálých překážek a vždy vyžadoval naplňování Božího zákona zde na zemi, mezi lidmi.

Svatý Eliáš byl také milovníkem modlitby, skutečným „zasvěcencem Božích mystérií“, učitelem a příkladným vzorem k následování každého, kdo pochopil, že předně díky modlitbě je možné naše sjednocení s Hospodinem.

A konečně, byl také vzorem mnichů, vždyť patřil, jak říká archim. Georgios, „k nemnoha mužům Starého zákona, kteří po celý život zachovali charizma panenství“.

Toto všechno jsou jasné důvody, proč pociťujeme přítomnost svatého proroka Eliáše tak silně a proč ji považujeme pro náš život za tak význačnou.

Právě díky těmto jeho ušlechtilým vlastnostem a ctnostem ho uctíváme, velebíme, nosíme ve svém srdci, obracíme se k němu a vzýváme ho o pomoc v době našich zkoušek.

Právě díky tomu, jaký sv. Eliáš byl a jakým vždy zůstal, „neochvějným ve své víře“, obdivujeme jeho život, skutky, víru, lásku k Bohu a odvahu, s níž se k Němu obracel.

Nezapomeňme ještě na jednu podstatnou a blahou vlastnost svatého proroka Eliáše, kterou je „poslušnost Boží vůli“.

Jelikož byl Bohu ve všem poslušný, Bůh ho také ve všem vyslyšel. Je až podivuhodné, s jakou bázní, s jakou odvahou a smělostí, ano, to je to pravé slovo, s jakou „smělostí“ Boží prorok jednal a jak ho Předobrotivý Bůh „poslouchal“.

Žádejme proto a prosme dnes svatého proroka Eliáše o jeho svaté přímluvy za nás hříšné, a mějme na paměti, že pouze dvěma starozákonním mužům Hospodin požehnal, aby se postavili po pravici a levici Krista slavně se proměnivšího na Hoře Tábor…

Mnohá a blahá léta!
Se svátkem svatého a slavného proroka Božího Eliáše!

MD

 Příspěvek o. Marka Malíka ke svátku sv. proroka Eliáše na FB PCO Brno:

Tropar a výběr z hymnů ke svátku proroka Eliáše:

https://www.youtube.com/watch?v=ahWkd05_eF8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..