Neboť Tobě náleží býti milostivým a zachraňovati nás…

Modlitba v čase zhoubné epidemie
a smrtelné nákazy (infekce)

Pane Bože náš, shlédni ze své svaté výsosti na modlitbu nás hříšných a nedůstojných služebníků Tvých, kteří jsme rozhněvali našimi přestoupeními Tvou dobrotu a popudili Tvoji dobrotivost.

Nevcházej v soud se služebníky svými, ale odvrať Tvůj strašný hněv, spravedlivě na nás pozdvihnutý, utiš zhoubnou hrozbu, zastav Tvůj hrozný meč, nepozorovaně a neočekávaně nás stínající.

Slituj se nad ubohými a strádajícími služebníky Tvými, neuzavři naše duše smrtí.

S pokáním, se srdcem zkroušeným a se slzami se utíkáme k Tobě, milosrdnému, slitovnému, laskavému a blahosklonnému našemu Bohu.

Neboť Tobě náleží býti milostivým a zachraňovati nás a Tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem Tvým a Přesvatým a Blahým a Oživujícím Duchem Tvým, nyní i vždycky až na věky věkův, Amen.

Prayer in Time of Devastating & Death-bearing Pestilence

Lord our God, look down from Thy Holy Heaven on the supplication of us, Thy sinful and unworthy servants, who have angered Thy graciousness by our transgressions, and have provoked Thy deep compassion, and enter not into judgement with Thy servants. But do Thou turn aside Thy fearsome anger that hath justly seized us, appease the destructive threatening, avert Thy terrible sword that, although invisible, cutteth us grievously, and spare Thy poor and needy servants. Enclose not with death the souls of us who have fallen down in repentance with broken hearts and tears before Thee, our kindhearted, condescending, and accommodating God.

or Thine it is to show mercy and to save us, O our God, and unto Thee do we send up glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

připravil a přeložil o. Marek Malík

Modlitba v čase zhoubné epidemie a smrtelné nákazy_csl-en

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..