Neboť Přesvatá Bohorodice napravila chybu naší pramatky Evy…

Modleme se k Přesvaté Bohorodici a prosme ji vroucně o její požehnání a milost, abychom také my pochopili tajemství Kristova Vtělení…

Svatootcovská tradice ohledně osoby Panny (Marie) a jejího podílu na tajemství spásy začíná velmi brzy, již od Apoštolských otců, tedy od bezprostředních nástupců svatých Apoštolů.

Nejprve sv. Ignátij Bohonosec (+110) píše:

„Neboť náš Bůh Ježíš Kristus byl počat Marií podle Boží ikonomie spásy, ze semene Davidova a z Ducha Svatého… Mariino panenství a její porod, podobně jako smrt Páně, tato tři vyřčená tajemství, stala se v Boží tichosti“. (Viz Poslání sv. Ignátije Bohonosce k Efezským, 18-20).

Jižní strana Sinajské hory pokrytá sněhem

Poté sv. Justín, filosof a mučedník (2. století), píše:

„(…) Neboť Eva jsouc pannou a bez porušení počavší slovo od hada, porodila neposlušnost a smrt. Avšak vírou a milostí byvše obdarovaná Panna Marie, porodila pak Život“.

Právě tento vztah – protikladu Marie a Evy – obzvláště do hloubky rozvinul sv. Irenej, biskup Lyonský (konec 2. stol.).

Ten uvádí, že tak jako neposlušnost Evy přinesla světu rozklad a smrt, tak poslušnost Nové Evy, tj. Panny, dala světu život…

Zvonice Sinajského kláštera

(+) Starec Georgios Grigoriatský (Kapsanis) v jedné ze svých homilií, vycházeje z děl svatých Otců naší svaté Církve, píše:

„Kdysi se naše pramatka Eva dopustila neposlušnosti, a zbavila tak lidské pokolení Božího požehnání a společenství s Bohem, sjednocení s Ním, a blaženého přebývání v Ráji. Panagie však naopak tuto chybu Evy napravila a zachovala dokonalou poslušnost vůči Bohu.“

Poučení podle:

„Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Παράδοση και στη λατρεία της Μ. Τεσσαρακοστής“ (Παναγιώτης Σπ. Μαρτίνης)… a dalších pramenů

připravil Michal Dvořáček

Ikona a fotografie: Friends of Mount Sinai Monastery

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..