Naše farnost přišla k břehům Jordánu, aby načerpala živé vody a získala osvícení shůry!

Trojí dynamika naší spásy: Pokřtění Páně, Svaté Bohozjevení a Osvícení, to vše nás vede k napodobení našeho Spasitele!

„Počátek světa je voda, počátek Evangelia je Jordán.“
(sv. Cyril Jeruzalémský)

V den svátku svatého Bohozjevení čili Křtu Páně v Jordánu (19.1.2023) se v hojném počtu shromáždili věřící naší farnosti, aby v Chrámu Krista Spasitele na Karáskově náměstí oslavili velkou událost naší spásy – Zjevení Svaté Trojice na řece Jordánu.

Díky našim svatým, zejména svatému Janu Křtiteli a Předchůdci Páně, se dnes můžeme stát doslova „očitými svědky“ toho, co se událo před tolika staletími a co my dnes prožíváme s takovou autentičností díky působení Ducha Svatého!

Starec Georgios Grigoriatský napsal, že Boží posvěcení, které člověk získává díky svátku Zjevení Páně, „se netýká pouze člověka, nýbrž zahrnuje veškeré stvoření, celý svět“.

Díky tomu pronikla do veškerého Božího stvoření „blahodať“ a „duchovní požehnání“, a příroda získala nově sílu – neboť toto tajemství se nadále opakuje, „aby se stalo místem Boží přítomnosti“.

Neboť pokaždé, když se koná v naší Církvi tajina Křtu, aby byl pokřtěn nějaký nový člověk, „křestní voda v sobě obsahuje požehnání Jordánovo“. Jde o stejnou vodu, kterou posvětil náš Pán v řece Jordánu.

Za zmínku stojí rovněž paralela slova neofyta k významu dnešní události. V řečtině totiž slovo „νεόφυτος“ (neofytos) znamená „nově vštípený“ (do vinného kmene Církve), tj., jde o nově pokřtěného křesťana, kterému se rovněž říká nově osvícený (řec. ο νεοφώτιστος). Takový člověk přijal posvěcení a osvícení shůry pro svůj život v Kristu, tak jak se kdysi toto „osvícení“ rozlilo rychlostí světla na veškerý svět při Zjevení Svaté Trojice a jak se dodnes tato událost děje působením Ducha Svatého při každé svaté Tajině a zejména při dnešním svátku!

Přejeme všem požehnané svátky Kristova Zjevení, Křtu i Osvícení!

Pán Ježíš je Otcův „milovaný syn“, kterého máme poslouchat. Následujme tedy našeho Pána a Spasitele ve všech našich šlépějích a snažme se získávat ve svém životě Boží osvícení a požehnání, které jsou dary Ducha Svatého!

S prázdnikom!
Kristus se křtí a zjevuje!
Na řece Jordánu!

Při příležitosti svátku Bohozjevení (Křtu) Pána Ježíše Krista (6./19.1.) v Brně

připravil Michal Dvořáček

Fotogalerie:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..