Brněnská pravoslavná církevní obec putuje spolu s dávnými mudrci za hvězdou a vyhlíží betlémskou jeskyni s jesličkami!

Lidumilnost našich svatých překračuje naše omezené chápání a přivádí nás k našemu Stvořiteli!

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu Jeho v shromáždění svatých.“
(Ž 149,1)

Drazí bratři a sestry v Kristu,

můžeme směle říci, že především v těchto dnech cítíme velmi intenzivně blízkost našich svatých, které svatý apoštol Pavel nazývá „zástupem svědků“… a vybízí nás, abychom odhodili všecku „přítěž a hřích“ a „vytrvali v běhu, jak je nám uloženo“ (Žd 12,1).

Postupně před našima očima defilují plejády starozákonních světců, Praotců a Otců, všech slavných Božích proroků, kteří se nedočkali chvíle Narození našeho Spasitele v Betlémě, ale ve své době o Něm prorokovali. A v této jejich naději je utěšil svou milostí náš Hospodin!

A nejsou to již jen starozákonní světci, nýbrž myriády a myriády světců novozákonních, kteří kráčeli ve stopách svatých Apoštolů a svým životem, slovy i skutky zvěstovali lidstvu o Příchodu Božího Syna, vyvoleného Mesiáše, který „pro nás a pro naše spasení“ přijal vykupitelnou smrt na Kříži a třetího dne Vstal z mrtvých!

Takoví svatí jsou všude kolem nás, jednou provždy jsou členy „Vítězné Církve“ v nebesích a jsou nám nablízku… Stačí se k nim jen obracet slovy modlitby.

O výše řečeném nás ujišťuje další z řady novodobých svatých – velký pastýř a zpovědník – svatý Jan Kronštadtský, který praví:

„Není těžké mít obecenství se svatými. Stačí očistit své duševní oči, upřít je na nějakého světce, modlit se k němu a žádat ho o to, v čem máte potřebu. A buďte si jisti, že to, oč žádáte, přijmete.“

A proto se obracejme ke všem těmto velikánům ducha, kteří jsou v nebi a mají smělost a ochotu se za nás u Boha přimlouvat.

Obraťme se tedy k našim svatým: Ondřeji Prvozvanému, velkomučednici Barboře, ctihodnému Janu Damašskému, svatému otci Sávovi Posvěcenému… a již dnes večer i ke svatému otci Mikulášovi, Divotvůrci Myrlikejskému!

Ti všichni a mnozí další nám mohou pomoci.

Důvěřujme v této věci svatému Janu Kronštadtskému, který nám radí, když říká, že:

„Pán si vysoce váží díla svých rukou, které obdařil rozumnou a svobodnou vůlí, tedy Andělů a svatých, a působí skrze ně naše posvěcení a spasení. Neříkejte tedy: „O to, v čem mám nouzi a potřebu, budu žádat pomoc pouze od Boha!“ Někdy je nutné, abyste se obrátili k Jeho svatým jako k Jeho nástrojům. Bůh sám nechce, aby Jeho svatí – „tyto chrámy Jeho milosti, Jeho Svatého Ducha“ – zůstali nečinní v díle naší spásy!“

S nadcházejícím svátkem svatého otce Mikuláše, Divotvůrce Myrlikejského!

„O kto, kto, Nikolaja lubit,
o kto, kto, Nikolaju služit,
tomu svjatyj Nikolaj,
na vsjakij čas pomahaj,
Nikolaj, Nikolaj!“

Zdroj poučení: Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Fotografiemi opatřil a krátkou Aktualitu z dnešní neděle
s duchovním poučením připravil
Michal Dvořáček.

Užitečné odkazy:

 

Fotogalerie z nedělní svaté liturgie (18.12.2022):

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..