Významný křesťanský vládce a „křtitel“ bulharského národa

Svatý kníže (car) Boris I. – ve křtu Michal (+907)

Boris I., ve křtu známý jako Michal, byl bulharský kníže-car, který vládl První bulharské Říši v letech 852-889. V době svého křtu v roce 864 obdržel Boris jméno „Michal“, které mu udělil jeho nový křestní otec – byzantský císař Michal III., známý nám Moravanům z doby sv. Rostislava, který se ke stejnojmennému císaři do Byzance obracel o pomoc a vyslání biskupa a učitele pro moravský národ.

Historik Steven Runciman popsal cara Borise jako jednu z největších osobností v historii.

Území, kterému kdysi vládl car Boris

Navzdory mnoha vojenským ustoupením je panování Borise I. poznamenáno důležitými událostmi, které formovaly bulharskou a evropskou historii. Pokřesťanštěním Bulharska bylo zrušeno tradiční státní (pohanské) náboženství. Bulharsko přijalo pod vedením cara Michala východní čili pravoslavné křesťanství z Byzance. Později zkušený diplomat Boris I. úspěšně využil sporu mezi Konstantinopolským patriarchou a papežem a zajistil pro Bulharskou církev nezávislost ve smyslu církevní samosprávy, tzv. autokefalitu, neboť vycházel z obav šlechty z vnějšího zasahování do vnitřních záležitostí Bulharska.

Car Michal vítá žáky sv. Cyrila a Metoděje, vyhnané z Velké Moravy

Když byli roku 885 po Kristu žáci svatých Cyrila a Metoděje vyhnáni z Velké Moravy, Boris I. jim tehdy ve své říši poskytl útočiště a pomoc při dalším rozvoji bulharské abecedy a literatury. Roku 888 se Boris rozhodl odejít do kláštera a přenechat knížecí stolec svému synovi Vladimírovi. Ten nebyl příliš schopným panovníkem a navíc se v zemi znovu pokusil zavést pohanskou víru. V té chvíli zasáhl Vladimírův nejmladší bratr Symeon, který přesvědčil otce, aby se načas vrátil z kláštera a pomohl mu Vladimíra svrhnout. To se Borisovi podařilo a poté, co na bulharský trůn nastoupil Symeon, opět odešel do ústraní kláštera, kde roku 907 zemřel.

Během historického „Lidového shromáždění“ v Preslavi bylo byzantské duchovenstvo nahrazeno bulharským a řecký jazyk nahrazen tím, co je nyní známé jako staroslověnština, která je v Bulharsku známá jako „starý bulharský jazyk“. Ten se také stal úředním jazykem Církve a státu.

Křest cara Borise I. a přijetí nového jména „Michal“

Car Boris-Michal byl Pravoslavnou církví kanonizován jako světec a je uznáván jako svatý „Kníže a Křtitel Bulharů“ a rovněž jako „Apoštolům rovný“.

Den jeho památky připadá na 2. (15.) května.

připravil a přeložil MD

Zdroj:

Runciman, Steven (1930). «The Two Eagles». A History of the First Bulgarian Empire. London: George Bell & Sons. OCLC 832687.

Ὁ Ἅγιος Βόρις – Μιχαὴλ ὁ Ἱσαπόστολος ὁ πρίγκιπας καὶ Φωτιστῆς τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ. 2 Μαΐου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..