Kristus z obzvláštní dobroty své nejlepší cestu pokory ukázal, když učedníkům nohy umyl a až ke kříži a pohřbení pro nás se snížil…

„Knížata lidu shlukla se proti Hospodinu
a proti Kristu jeho.“

Řekl Pán Svým učedníkům: „Nyní oslaven je Syn člověka, a Bůh oslaven je v Něm.“

„Pokoj zůstavuji vám, pokoj Svůj dávám vám; ne jako svět dává, Já dávám vám. Ať nermoutí se srdce vaše, aniž se strachuje.“

„Já však pravdu mluvím vám: lépe je vám, abych Já odešel. Neboť neodejdu-li, Utěšitel nepřijde k vám; pakli odejdu, pošlu Ho k vám.“

„Prosím pak nejen za ně, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve Mne, aby všichni jedno byli: jako Ty, Otče, ve Mně a Já v Tobě, aby i oni v Nás jedno byli – aby uvěřil svět, že jsi Ty Mne poslal. A Já slávu, kterou jsi dal Mně, dal jsem jim, aby byli jedno, jako My jedno jsme.“

„Zůstanete-li ve Mně a slova Má zůstanou-li ve vás, cokoli byste chtěli, proste, a stane se vám. V tom oslaven je Otec Můj, když plody přinesete hojné a budete Moji učedníci.“

„Toto je přikázání Mé, abyste se milovali vespolek, jako jsem miloval vás. Větší lásky nemá žádný, než kdo duši svou položí za přátele své. Vy jste Moji přátelé, činíte-li, co Já přikazuji vám.“

Fotogalerie:

 

Krátká videa z Velkého čtvrtku večer:

(13.4.2023, Chrám na ul. Svatopluka Čecha, Brno – Královo Pole)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..