Krev věřících a lživí duchovní!

Pohnuté oslavy svátku „Uvedení“ v PCO v Brně

Věřícím nebylo dovoleno sloužit se svým duchovním v jejich vlastním chrámu.

Proti věřícím byla za jejich peníze najata ochranka.

Při potyčce před chrámem byl zraněn jeden z našich věřících.

Místo poklidného svátečního dne čekal pravoslavné věřící PCO před jejich Pravoslavným chrámem sv. Václava v Brně tvrdý a neústupný val najatých bodygardů, kteří i dnes plnili příkazy otce Rafaela (Moravského) a toho, „který ho poslal“.

Při příchodu do prostoru před chrámem nejprve přečetl otec Jozef Fejsak „Prohlášení a Nařízení“ Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a současně statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, které bylo vydáno na podporu brněnského duchovního a místních věřících.

A jak to vypadalo dále?

Za vladykou Izaiášem defraudované peníze věřících najatá ochranka bránila na příkaz otce Rafaela Moravského otci Jozefovi a místním věřícím ve výkonu bohoslužby v jejich chrámu.

Nejenže nebylo otci Jozefovi umožněno, aby vstoupil do chrámu a zde spolu s věřícími vykonal posvátnou bohoslužbu, ale poslaný zástupce OBE, otec Rafael, odvětil otci Jozefovi, že „nemůže sloužit proto, že to má zakázané“ a že výše zmíněné „Nařízení“ (vladyky Michala) „zde nemá žádné právo a že si ho otec Jozef může zarámovat“.

V jednom okamžiku začala před chrámem tlačenice, při níž byl náš bratr Nikolaj, bránící naše duchovní před hrubým zacházením ze strany ochranky, jedním jejím členem zraněn. Utržil při tom nepříjemné zranění do rtu, takže zde tekla i krev. Také proto jsme přivolali Policii ČR.

Jako „vlci“ v ovčím rouchu!

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je…“
(Mt 7,15-16)

Ani podbízivá slova, plná falešné a útrpně pokrytecké sladkosti, nepřiměla věrné věřící naší brněnské obce, aby vešli do chrámu a účastnili se liturgie s duchovenstvem OBE bez jejich milovaného pastýře.

Všichni jednomyslně odmítli modlit se s kněžími, kteří byli tou dobou již v našem oltáři a kteří již po mnoho měsíců podporují nekanonické, necírkevní a agresivní chování vladyky Izaiáše proti naším duchovním a věřícím!

Považujeme za vhodné zde připomenout incident ze srpna tohoto roku, kdy vladyka Izaiáš, který násilně a bez vědomí věřících vstoupil tehdy do chrámu a vyměnil na něm zámky, odcizil z prestolu věřícím sto let starý chrámový antimins, podepsaný svatým vyznavačem vladykou Dositejem (Vasičem)…

Video:

„A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.“ (Mt 7,20)

Jelikož komunikace s bohorovně se chovajícím otcem Moravským nikam nevedla, přičemž všichni přítomní věřící na jeho adresu vyjádřili své zcela neskrývané překvapení o jeho duchovní proměně, odešli jsme stranou, za hrazení u chrámu, a tam vykonali poklidnou bohoslužbu ke svátku Uvedení Přesv. Bohorodice.

Otec Jozef na závěr pronesl krátké kázání, v němž uvedl, že „se budeme všichni společně modlit a musíme přijmout tuto těžkou zkoušku, kterou nám Hospodin seslal“.

Po skončení bohoslužby byli věřící pomazáni olejem z divotvorné ikony Montrealské a každý obdržel po kousku antidoru. Poté jsme se přesunuli ke Kříži před chrámem, kde proběhla, tentokrát již nerušeně, panychida, tj. modlitba za zesnulé.

Věřící se poté rozloučili se svými duchovními, přijali od nich požehnání a odešli do svých domovů…

Usnesení věřících

Prozatím budeme nadále přicházet se svými duchovními k našemu místnímu chrámu sv. Václava, a pokud nebude dovoleno, aby naši kněží konali uvnitř bohoslužby, zůstaneme nadále po jejich boku a budeme se modlit v blízkosti našeho drahého chrámu.

Pravoslavná církevní obec v Brně se nevzdává a neustupuje ze svých principiálních stanovisek a přesvědčení.

PCO v Brně neztrácí naději, že tento dramatický spor bude spravedlivě dořešen ze strany Posvátného synodu, neboť právě k němu jsme se již vícekrát v této věci obraceli, jak sám duchovní otec Jozef Fejsak, tak členové Farní rady, ale i jednotliví věřící, kteří svému metropolitovi posílají své žádosti o intervenci.

„Nevěř nikdy svému nepříteli; jako rez sžírá kov, tak působí jeho zloba. I kdyby se ponížil a chodil shrbený, dávej si pozor a chraň se ho; chovej se k němu jako ten, kdo čistí zrcadlo, a poznáš, že rez ho nepřestává ničit. Nestav ho sobě po bok, aby tě nesvrhl a nezaujal tvé místo; neposazuj ho po své pravici, aby nezatoužil po tvém křesle.“ (viz Sirachovec 12)

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..