Jako křesťané věříme, že naše tělo je chrámem Ducha svatého, a proto je jeho spálení něčím nepřijatelným…

Kremace versus pravoslavná praxe pohřbívání

Igumen Tryfon 

Kremace versus pravoslavná praxe pohřbívání

Poprvé jsem se zúčastnil smutečního obřadu, kde došlo ke zpopelnění těla zesnulého, před mnoha lety v Portlandu v Oregonu. Zemřel jeden můj přítel – episkopální kněz – který své bližní požádal, aby nechali jeho tělo zpopelnit. Vejít do kostela a vidět malou krabičku (s jeho popelem) stojící před oltářem byl pro mě šok. Kremace byla vždy něco, co praktikovali pouze nevěřící, neboť křesťané vždy považovali kremaci za něco spojeného s pohanskými kořeny. Jasně si pamatuji, že jsem se u toho posledního „rozloučení“ cítil podveden, protože jsem nemohl naposledy vidět svého přítele.

Ve starověku pohané vždy buď pálili těla svých mrtvých, nebo je ponechávali ptákům ke konzumaci, zatímco Židé a křesťané ukládali své zesnulé do hrobů nebo do země v očekávání jejich tělesného vzkříšení. Pro křesťany víra, že tělo je chrámem Ducha svatého, a tedy posvátným, činilo spálení těla nepřijatelné. S těly našich zesnulých se mělo vždy zacházet s velkou úctou. Od nejstarších dob byla těla mučedníků a svatých pohřbívána v katakombách, jejich hrobky se používaly jako oltáře pro slavení eucharistické oběti, přičemž katakomby byly často jediným bezpečným místem pro věřící ke konání bohoslužeb, aniž by zde hrozilo jejich zatčení.

Jedna z mých prvních vzpomínek byla cesta na rodinný pozemek ve Spokane (WA) spolu s mojí babičkou z matčiny strany. Pokládala květiny na hroby svých blízkých, členů rodiny, kteří byli dávno mrtví, než jsem se vůbec narodil. I když mnozí odešli z tohoto života již před několika generacemi, pro mou babičku byli stále naživu. Seděla na náhrobku s květinami v ruce a vyprávěla mi o svých sestrách, rodičích a dalších členech rodiny. Její společné vzpomínky byly o to reálnější, když viděla jména těchto milovaných vytesaných do kamene.

Takový rodinný „obřad“ návštěvy hrobů byl v té době běžný, rodiny uchovávaly vzpomínky na ně stále živé a zároveň projevovaly lásku a úctu svým zesnulým příbuzným tím, že se staraly o hroby a kladly na ně květiny. Zejména v západní Evropě bylo dokonce zcela běžné, že přátelé a rodiny zesnulých pořádali na hřbitovech něco na způsob pikniků.

Existuje také určitá role, kterou mohou hrát hřbitovy v našem duchovním životě, protože jsou jasnými připomínkami naší vlastní smrtelnosti. Také já jsem si již vybral pozemek, kde budou moje ostatky uloženy v areálu našeho kláštera. Vidět, kde bude člověk nakonec položen k odpočinku, je dobrý způsob, jak si připomenout svou vlastní případnou smrt, připomenout si svou vlastní smrtelnost a moudře využít zbývající dny.

Pravoslavná církev zakazuje vnášet zpopelněné ostatky kohokoli do chrámu na bohoslužby, a konat pohřební služby nad zpopelněnými ostatky jsou přísně zakázány. Tato (nepravoslavná) praxe je považována za popření tělesného vzkříšení, ne proto, že Bůh nemůže vzkřísit mrtvé z popela, ale proto, že tato praxe neodráží učení Církve, že v těle věřícího se usídlil Duch svatý. Také se ignoruje skutečnost, že věřící během svého života přijímají samotné Tělo a Krev Kristovu, a proto se jejich tělo posvěcuje jako příprava na den, kdy budeme znovu sjednoceni s tělem i duší, abychom žili navždy s Bohem.

Moji rodiče konvertovali k pravoslaví v polovině 70. let (20. stol.) a jsou pohřbeni v prostoru chrámového dvoru, hned vedle chrámu svatého Jana Křtitele v Post Falls v Idahu. Mít je na pravoslavném hřbitově bok po boku pro mě hodně znamená a jejich hroby navštěvuji, kdykoli jsem v severním Idahu na návštěvě u své rodiny. Možnost navštívit pozemek s pochovanými těly svých bližních dává smysl tomuto mému spojení s nimi a dává mi rovněž šanci ukázat jim svou lásku tím, že položím květiny na jejich hroby, kde se pomodlím za jejich duše.

Je mi smutno, že tolik lidí se o takové chvíle připravilo, když rozsypali popel svých blízkých po golfových hřištích nebo na plážích. Ztráta rodinných hřbitovů přispěla, jak jsem přesvědčen, k rozpadu celé řady mnohopočetných rodin, které byly svého času tak důležité pro soudržnost rodinných hodnot.

Ty, kteří by namítli, že kremace je ekologicky šetrnější, bych upozornil, že částice rozptýlené v atmosféře nejsou v žádném případě dobré pro životní prostředí.

Nový způsob pohřbívání, známý jako zelený pohřeb (a green burial), získává na popularitě po celé zemi (tj. v USA) a je mnohem ekologičtější než kremace. Zelené pohřby vyžadují jednoduchou borovicovou rakev bez kovu, hřebíků nebo lepidla, pouze za použití dřevěných kolíků a přírodních materiálů. Tělo není balzamováno (v souladu s pravoslavnou tradicí), takže do země nevchází nic, co by nebylo přirozené. Jedná se o jeden z nejlevnějších způsobů uložení zesnulého člověka do země a je plně v souladu s kánony Pravoslavné církve.

Toto je způsob, jakým bude uloženo k odpočinku i mé vlastní tělo…

S láskou v Kristu

igumen Tryfon

Zdroj:

Fotografie:

Pohřeb mé milované matky Dolores Mabel Parsons (Elizabeth v pravoslaví),
která zemřela v neděli brzy ráno 20. ledna 2008.

 

Další užitečné odkazy:

My, křesťané, jsme společně sjednoceni v Kristu…

Milujte a podporujte svého kněze a biskupa, stejně jako oni milují vás…

Získání moudrosti nemusí nutně přicházet s věkem…

Bez utrpení ani nelze Kříž opravdově přijmout…

Příslušnost k Církvi bez porozumění učení Církve a bez jeho přijetí pro náš život prostě nestačí…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..