Kněz má být jako světlo, jako svítilna a pochodeň, neb ukazuje lidem cestu a je pro ně vzorem a předobrazem Krista!

Při příležitosti letošních narozenin našeho pastýře a duchovního
otce Jozefa Fejsaka
(24.3.)

Jaký by měl být kněz podle svatého Jana Sinajského

Svatý Jan Sinajský zdůrazňuje celistvost života a správnost jednání a učení pastýře, neboť každý pastýř v sobě ztělesňuje archetypální obraz, tedy samotného Krista.

Pastýř musí duchovně zápasit, aby se osvobodil od svých vášní a byl pro své stádo nezištným vzorem krajní pokory, poslušnosti, trpělivosti, modlitby, čistoty, střízlivosti, střídmosti a lásky.

Pastýř musí být obecně vzorem života.

Slyšeli jsme, že duchovní otec musí být pokorný, lidumilný, skromný, uctivý, rozvážný, střídmý, spravedlivý, asketický, mírný, plný lásky, ale také velkorysý a moudrý ve svých poučeních…

Kněz tedy musí být vzorem a příkladem pro své věřící.

Aby však mohl být sám kněz vzorem, musí také on za svůj životní vzor přijmout Ježíše Krista. Kristus není jen náš Vykupitel a Spasitel, který nás zachránil svým Křížem a Vzkříšením. Pro duchovního čili pro kněze je Kristus vzorem jak svým pozemským životem, tak i svou obětí. V tomto smyslu jej duchovní vždy následuje, neboť Kristus „trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (1 Pt 2,21).

Každý duchovní je obrazem Krista. V jeho tváři chtějí věřící vidět odraz Kristovy tváře. Chtějí vidět, jak tento jejich pastýř napodobuje Krista. Jak napodobuje Kristův život.

Vskutku, kněz je jako „svítilna“, a jako takový musí vyzařovat svým životem. Pastýři musí být světlem světa. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,16)

Služebníci oltáře musí být také solí země, a nesmí se stát, aby tato sůl ztratila svoji slanost, protože pak uhasí naději a víru ze srdcí lidí.

Velké a obtížné je tedy dílo duchovního, kde naprosto nezbytné jsou i samotné duchovní předpoklady každého kněze. Nikdo však není zcela jistě dokonalý. Nicméně svatý Jan Sinajský pobízí každého pastýře, navzdory jeho možným slabostem, které jako člověk pochopitelně může mít, aby byl předně vzorem, vzorem a příkladem pro všechny…

Doslov:

Drahý otče Jozefe, drahý náš duchovní pastýři,

ze srdce a s nízkou poklonou Vám z celého srdce přejeme vše nejlepší k Vaším letošním narozeninám!

Na mnohá a blahá léta! Na zdraví a spasení!

Nechť Vás Hospodin chrání a posiluje ve Vašem duchovním poslání pro blaho své Církve i naší farnosti!

Dlouhý a pokojný život a ve všem zdar uděl, Hospodine, služebníku svému – otci Jozefovi, a zachovej ho na mnohá a blahá léta!

Zamyšlení připraveno podle: «Λόγος πρός τόν ποιμένα» (μέρος Β΄) τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, viz Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.

Michal Dvořáček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..