Když se světí kolivo, je to jako se Zmrtvýchvstáním: „Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné.“

„Uděl, Hospodine, odpuštění hříchů všem, kdož zesnuli u víře a v naději vzkříšení, a učiň památku jejich věčnou.“

Masopustní zádušní sobota
Brno, Chrám Krista Spasitele, Karáskovo nám.
18.2.2023

Dne 18. února 2023 proběhla po ranní svaté liturgii při příležitosti Masopustní soboty vzpomínková bohoslužba za zesnulé. Věřící přinášeli do chrámu Krista Spasitele na Karáskově náměstí k tomu určené pokrmy a obětovali „libou vůni pro Hospodina“ (Lv 1,17).

Ve svých modlitbách jsme vzpomínali na své zesnulé příbuzné, ale rovněž na všechny ostatní, od věků zesnulé pravoslavné křesťany, na své bratry a sestry v Kristu, kteří již odešli k Hospodinu a nyní toužebně očekávají, že i za ně povzneseme naše modlitby a přineseme drobnou oběť, „oběť Bohu milou; to ať je vaše pravá bohoslužba“, jak praví svatý apoštol Pavel.

Dnešní panychidu sloužil otec Jozef spolu s otcem Michailem.

Z modlitby za zesnulé:

„Rozpomeň se, Pane, na v naději vzkříšení života věčného zesnulé otce i bratry naše a všechny ve zbožnosti a víře skonavší, a odpusť jim všechna jejich provinění úmyslná i neúmyslná, jimiž slovem, skutkem či pomyšlením provinili se. A usídli je v místech světlých, v místech svěžích, v místech zotavení, kde ustala všechna bolest, zármutek a sténání, kde pohled tváře Tvé naplňuje veselím všechny od věků svaté Tvé.“

Svatý starec Paisij Svatohorec k tématu modliteb a vzpomínkových bohoslužeb za zesnulé pravil:

„Proto naše Církev žehná tzv. kolivo, a proto se konají zádušní (vzpomínkové) bohoslužby. Tyto panychidy jsou nejlepšími obhájci duší zesnulých. Mají schopnost zachránit (doslova „vytáhnout“) duši z pekla. A vy byste také měli při každé bohoslužbě konat modlitbu (a posvěcení) koliva za zesnulé. Pšenice, z níž je kolivo připraveno, má svůj (velký) význam: „Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné.“ (1 Kor 15,42) To znamená, že pšenice (čili kolivo) symbolizuje smrt a vzkříšení člověka, jak praví Písmo svaté.“

Krásně ozdobené kolivo

Video z dnešní panychidy:

Užitečné odkazy:

Svatý starec Paisij hovoří na téma vzpomínkových bohoslužeb za zesnulé a zádušních sobot…

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..