Jednomyslná láska našich věřících dnes připomínala věrnou pospolitost prvotní Církve v Jeruzalémě!

Hospodin otevírá dveře každému, nikomu je v jeho touze po poznání pravdy nezavírá!

„Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“ (1 Jn 4,12-19)

Dnešní nedělní den „Vzkříšení“ se nesl v duchu evangelního svědectví svatého Jana Teologa, nejvěrnějšího učedníka Pána Ježíše Krista.

Postačí nahlédnout a začíst se do slov, která svatý Jan zapsal jak ve svém Evangeliu, tak v několikera svých posláních místním církvím v Malé Asii, abychom pochopili, že právě jemu se říkalo „Učedník, kterého Ježíš miloval“ (viz Jn 21,20).

Vždyť to byl on, kdo pravil, že „Bůh je láska“. Předpokladem lásky je však poznání Boha… „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ (1 Jn 4,8)

Lidské srdce se dnes zaradovalo při pohledu na zbožné věřící naší Brněnské pravoslavné farnosti, na věrné stádce Kristovo, které už dávno není malé, ale roste do duchovní krásy a početnosti.

Nemine víkend, aby náš důstojný otec Jozef spolu se svými pomocnými kněžími nepokřtil několik dětí anebo neoddal pár snoubenců.

I v tom se projevuje Boží láska a milost, která žehná a rozmnožuje Boží lid, který se stává jedno s Kristem: „Skrze jednoho zajisté Ducha my všichni v jedno tělo pokřtěni jsme.“ (1 Kor 12,13)

Drazí věřící,

věřme jako žena Kananejská, která měla tak silnou víru, že Pán Ježíš Kristus, ač nebyla z pokolení židovského, smiloval se nad ní a uzdravil „podle její velké víry“ její nemocnou dceru. Pán Ježíš byl často dojat silnou vírou některých svých následovníků. Věříme, že by dnes byl dojat i při pohledu na nás a naše církevní společenství v Kristu!

Neboť my víme, že „Bůh je s námi“, že nás Hospodin neopustil.

Poznáváme to díky jednomyslné lásce, která sídlí v našem středu. A podle toho poznáváme, že „S námi je Bůh“!

„Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.“ (Jn 1,18)

Prosme tedy svatého Jana Evangelistu, „Učedníka, kterého Kristus miloval“, aby se přimlouval u Boha i za nás!

S prázdnikom! Se svátkem!

připravil Michal Dvořáček

Video:

„Otče náš“ v podání našeho mnohohlasého sboru!

Fotogalerie:

Za fotografie děkujeme br. Michalovi!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..