„Jediný Lukáš je se mnou“, jak se o něm vyjádřil sv. apoštol Pavel ve svém Listu k Timotheovi

Svatý apoštol a evangelista Lukáš

(památka 18. října / 31. října)

Jediný Lukáš je se mnou. (2. Tim 4, 11)

Pocházel z Antiochie, v mládí vystudoval řeckou filozofii, dále lékařství a malířství.
Tehdy, když na zemi kázal Ježíš Kristus, svatý Lukáš přišel do Jeruzaléma, kde spatřil Spasitele, slyšel Jeho spásonosné učení a byl svědkem Jeho zázračných skutků. Uvěřil v Něho jako ve Spasitele a byl zvolen jedním ze Sedmdesáti apoštolů, kteří byli vysláni šířit blahou zvěst (Luk 10, 1).

Spolu s Kleopou spatřil Vzkříšeného Spasitele na cestě do Emauz (Luk 24).
Po sestoupení Ducha Svatého na apoštoly se Lukáš vrátil do Antiochie, kde šířil radostnou zvěst o zmrtvýchvstání spolu s apoštolem Pavlem, se kterým poté odešel do Říma, obracejíce na víru Kristovu Židy a pohany.
„Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš,“ napsal Koloským apoštol Pavel (srov. Koloským 4, 14).
Okolo roku 60 napsal svatý Lukáš na přání křesťanů svaté Evangelium. Po mučednické smrti velikého apoštola Pavla, šířil svatý Lukáš Evangelium v Itálii, Dalmácii, Makedonii a ostatních zemích. Jako první napsal ikonou Přesvaté Bohorodice, ne jednu, ale tři, a také ikonu svatých apoštolů Petra a Pavla. Proto se na něj hledí jako na zakladatele křesťanské ikonografie.
Ke stáří navštívil Libyi a Horní Egypt. Z Egypta se potom vrátil do Řecka, kde opětovně s velikou horlivostí šířil Evangelium a mnoho lidí obrátil ke Kristu, nehledíce na své stáří. Svatý apoštol Lukáš napsal jedno Evangelium a Skutky Apoštolů, které věnoval Theofilovi.
Bylo mu 84 let, když přijal v řeckých Thébách mučednickou smrt.
Část jeho svatých ostatků (lebka) byly přivezeny do českých zemí Karlem IV. a jsou součástí Svatovítského pokladu v Praze.

připravil o. Marek Malík

Zveřejněno rovněž na FB PCO v Brně:

Další odkazy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..