Jedinou jistotou pro věřící jsou slova Pána Ježíše Krista…

„Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení…“

Ctihodný starec Eusébios (Vittis)
(1927-2009) 

Náš Pán nám říká, že budeme zkoušeni, my i celá Jeho svatá Církev… On ale současně s tím podává svou pomocnou ruku. Nezapomínejme, že nás zaštítí a ochrání v době zkoušek…

To, co praví náš Pán, nás, drazí Bratři, zajímá nejvíce, neboť „dnové“ jsou zlí a tyto dny naznačují, jak obzvláště těžké budou zkoušky, které zasáhnou celý svět, celou ekuménu.

A jak se ukazuje, věci jdou od zlého k ještě horšímu. A je přirozené, že vyvstává velmi úzkostná otázka, která zní: „Čím se staneme? Co s námi bude?“

Jak naložíme s těmito událostmi, které se na stále zachmuřenějším obzoru objevují?

Jedinou jistotou pro věřící jsou slova Pána Ježíše Krista… Lidé, kteří jsou věrní Kristu, mají porozumění a pomoc od Pána, kterou obdrží při každé nadcházející zkoušce.

„Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteréž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.“ (Zj. 3,10)

A dále:

„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory doprostřed moře.“ (Žalm 46,2-3)

Naším útočištěm v mnoha bolestech je jedině Bůh.

Proto se nemusíme bát, i když bude doslova zničen celý svět…

Proto také musíme hledat tuto ochranu, jak jen to bude v našich silách, a nedoufat „v knížata, v syny lidské, v nichž není vysvobození“ (Žalm 146,3).

Zdroj:
Jeromonach Eusebios (Vittis). Duchovní homilie.
(„Οἰκοδομῆς στην Ἀποκάλυψη, Τόμος Α΄“)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..