Homilie svatého starce Sofronije z Essexu o významu modlitby!

Neskláněj svou mysl před nepřítelem

Přepis originální magnetofonové nahrávky starce Sofronije

Dnes bych rád pohovořil o věcech ve všeobecném pořádku. Každá myšlenka, která není v souladu s duchem evangelních přikázání, jest hříchem. A je třeba, abychom od ní utekli pryč. Ale jak můžeme utéct od myšlenky?

Když se u nás projevuje činnost nějaké myšlenky, pak musíme zvolat:

„Pane, uzdrav moji mysl! Pane, uzdrav moje srdce! Pan, uzdrav mě celého! Ty dobře vidíš, jakou bolest působí myšlenka, která dokonce nemá ani žádný smysl, a jak mě mučí jako nějakého otroka. Modlím se k Tobě, abys mě ochránil. Ty přece víš, že nemám jinou touhu než žít podle Tvých přikázání. Neboť Tvá přikázání jsou tím nejvyšším zákonem mého bytí: jak toho dočasného, tak onoho věčného. Ty jsi mě podnítil svou inspirací, abych miloval Tvá přikázání. Ty jsi mi dal své světlo, abych mohl patřit na krásu božského života. A proto mě nyní zachraň před mocí vášnivé touhy!“

A tímto způsobem můžeme začít rozhovor s Bohem, vedený proti vášním. Někdy může mít tento rozhovor formu monologu, jindy zase dialogu.

Příkladem jednoho takového velmi vzácného a unikátního dialogu v životě naší Všeobecné Církve může být rozhovor Siluána (Athoského) s naším Pánem:

Když byl Siluán přemáhán útoky nepřítele, tehdy s veškerou silou své duše, chtěje se modlit s čistou myslí, pravil ke Kristu:

„Ty vidíš, jak se k Tobě modlím, ale moji nepřátelé ode mne stále neodstupují.“

Tehdy mu na to Pán odvětil:

„Pyšní budou vždy trpět tímto způsobem.“

A pak tento dialog pokračoval:

Starec Siluán řekl:

„Pane, nauč mě, jak se mám pokořit.“

Poté následovala krátká, doslova něžná, ale současně i tragická, ba více než tragická odpověď:

„Drž svou mysl v hádu (pekle), a nezoufej si.“

A tato pobídka našeho Pána se vztahuje k našemu poznání, abychom věděli, jak strávit den a noc, a při tom nezhřešit.

Neboť každá lidská vášeň, protože náleží ke stvořenému světu, má nějakou svoji formu, obraz a energii. A tehdy nám tato vysoká myšlenka, doprovázená (Boží) blahodatí, pomáhá v neviditelném boji proti našemu nepříteli.

A jak vidíte, pomocí této modlitby, tedy monologu anebo dialogu, se dostáváme pryč od tohoto rozhovoru s nepřítelem, který jsme vedli, a vstupujeme naopak do rozhovoru se samotným Bohem.

Tento přechod od rozhovoru s nepřítelem k dialogu s Bohem je velmi důležitý. A pokud zachováme tento rozhovor s Bohem, pak, zcela jistě, Bůh naplní celý náš život. Vždyť On sám v sobě je Věčným životem, který se nikdy nezmenšuje ani neubývá.

A nehledě na to, s jakou vášní vedeme boj, ať už je to nějaká tělesná vášeň, nebo vášeň k penězům, vášeň k moci anebo vášeň k pohodlí (hedonismu), na tom nezáleží, protože principy těchto vášní jsou ve své podstatě vždy stejné…, my nesmíme sklánět svou mysl před nepřítelem, nesmíme před ním kapitulovat.

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj:

Orthodox Teaching of the Elders

(A wonderful recording of Saint Sophrony Sakharov of Essex in English, svátek 11. července)

Další užitečné zdroje:

The Icon of a New Saint: Sophrony the Athonite

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..