Elektronická petice na podporu otce Jozefa Fejsaka je stále platná a pokračuje!

Tam, kde všichni žijí pro jednoho a jeden pro druhé…

První jeruzalémská obec křesťanů je velkým a současně jedinečným vzorem pro dnešní pravoslavné obce a farnosti…

Archim. Georgios Grigoriatský (+2015) si v jednom svém zamyšlení povzdechl a sám sebe se v duchu ptal, jaký by to asi byl dnes krásný život mezi lidmi, kdyby v jejich srdcích kraloval Kristus. Neboť kdekoli tam, kde byl Kristus ze strany lidí přijat s láskou, tam všude „nalezli lidské bytosti svůj smysl a naplnění svého života“[1] . Příkladem toho budiž první křesťanská obec v Jeruzalémě spolu s obdivuhodným smyslem pro nemajetnost (či spíše dobrovolné vzdání se majetku pro potřeby druhých) nebo příkladná organizace řeckých pravoslavných obcí za turecké nadvlády či sama pravoslavná kinovia (monastýry), kde v souladu s pravidly svatého Basila Velikého „všichni žijí pro jednoho a jeden pro druhé“ [2].

Především dnes, v době nečekaných útoků proti některým nám drahým osobám a proti základnímu církevnímu principu „sobornosti“ našeho duchovního života, je třeba se neustále vracet k onomu nedostižnému prvoapoštolskému vzoru života prvotních křesťanských obcí, kde nejvíce rozkvétala láska, blahočinnost, jakož i duch pokoje, obětavosti, tichosti a věrnosti (viz Gal 5,22).

[1] ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρχιμ.: Μεθ´ ημών ο Θεός. In: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Έκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου Ορθοδόξου παραδόσεως „Οι φίλοι του Άγιου Όρος“, č. 95, Podzim 2011, s. 2.

[2] „Είς οι πολλοί, και ο είς ου μόνος, αλλ´ εν πλείοσι“. Citováno podle ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ: Ασκητικαί Διατάξεις. Πρός τούς εν κοινοβίω κανονικούς. In: Απαντά τα Έργα 9. ΑΣΚΗΤΙΚΑ Β´. (Překl. a komentář Κονσταντίνος Καρακόλης). Ε.Π.Ε. 9. Πατερικαί έκδοσεις „Γρηγόριος ο Παλαμάς“. Θεσσαλονίκη 1973, s. 479. Srov. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρχιμ.: Μεθ´ ημών ο Θεός, s. 2.

Stanovisko věřících Pravoslavné církevní obce v Brně (dále jen PCO v Brně)

„Dne 10.12.2020 byl otec Jozef Fejsak zbaven správcovství v PCO v Brně a byl ustanoven do funkce pomocného duchovního této obce. S tímto postupem my, věřící a přátelé PCO v Brně, důrazně nesouhlasíme. My, níže podepsaní, plně a jednomyslně podporujeme otce Jozefa Fejsaka a přejeme si, aby i nadále zůstal duchovním správcem brněnské farnosti.“

Petice a možnost podpisu elektronickou formou:

https://www.petice.com/stanovisko_vericih_pco_brno?fbclid=IwAR1MEsbK_Aop7wDXTCHouwEXA5TIF5zA3sywDpYozn6o6WW3n7X7-DBBPoM

 

Užitečné odkazy k tématu:

Hlas církevního lidu na obranu svého pastýře!

Petice a vyjádření podpory otci Jozefovi a Brněnské církevní obci „online“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..