Poučení svatého Nektária Eginského

O zármutku

Jakýkoli zármutek snášený s trpělivým očekáváním se stává stupínkem přibližujícím nás k dokonalosti.

Štěstí se nachází v nás samotných

Jak se mýlí lidé, kteří hledají štěstí mimo sebe samých: v cizích zemích a v cestování, v bohatství a slávě, ve větších majetcích a poučeních, v uspokojení, v přebytku a prázdných věcech, které stejně konec konců přinášejí hořkost!

Stavět věž štěstí mimo našeho srdce – to je jako stavět dům v místě, které je předmětem stálých zemětřesení.

Štěstí se nachází v nás samotných, a blažený je ten, kdo to pochopil.

Člověk čistého srdce je považován za milované Boží dítě

Dobré svědomí je největší ze všech blah. Toto svědomí je hodnotou duševního světa a pokoje našeho srdce.

Kdo má čisté srdce, kdo nezakouší obvinění ze strany svého srdce, kdo činí dobro a to, co je milé a dokonalé v Božích očích, kdo pečlivě zachovává Boží přikázání, ten má smělost předstoupit před Boha. Vše, o co žádá, od Boha dostává.

Člověk mající čisté srdce je považován za milované Boží dítě. Duch Božího Syna žije v jeho srdci, a on dostává vše, o co žádá, nachází vše, co hledá, a jsou mu otevírány dveře, když na ně zaklepe.

Nikoli cíl, ale prostředek

Půst, bdění a modlitba nepřinášejí samy o sobě žádoucích plodů, protože nejsou cílem našeho života, ale představují prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout.

Vnímejte vždy své pády, byť by byly sebemenší!

Vnímejte vždy své pády, byť by byly sebemenší. Jestliže se z nevšímavosti dopustíte nějakého hříchu, nezoufejte, obraťte se a přiběhněte k Bohu, který má sílu vás zase pozvednout.

Hluboko uvnitř nás máme zakořeněné nemoci, vášně, nedostatky, z nichž mnohé jsou zjevně dědičného charakteru. Ty ale nelze přerušit nějakým náhlým způsobem, ani úzkostí, ani jinak prožitou těžkostí, ale trpělivostí a vytrvalostí.

Neklesejte na mysli a nebojte se

Vzpomeňte si, že po pokušení následuje duchovní radost a také to, že Hospodin se stará o ty, kteří kvůli Jeho lásce prožívají pokušení a strádání. A proto neklesejte na mysli a nebojte se.

Všechny vaše starosti s důvěrou svěřte Hospodinu: On o vás pečuje.

Proste Boha a neztrácejte smělost. Nemyslete si, že když máte nějaký svatý úmysl, můžete si stěžovat, nejsou-li vaše modlitby okamžitě vyslyšeny. Bůh splní vaše žádosti způsobem, o němž nemáte ani tušení a který neznáte. A proto se zklidněte a volejte k Bohu.

Každý den proste Boha o lásku

Proste každý den Boha o lásku. Spolu s láskou přicházejí i všechna další blaha a dobrodiní.

Zneklidněné a rozhněvané srdce opouští Boží posvěcení

Zneklidněné a rozhněvané srdce opouští Boží posvěcení, například je-li zatemněno nějakou nenávistí ke svému bližnímu. Raději se proto rychle usmiřme se svým bratrem, abychom nebyli zbaveni Boží blahodati, která posvěcuje naše srdce.

Kdo je v míru sám se sebou a se svým sousedem, ten je v míru i s Bohem. Takový člověk je naplněn svatostí, protože sám Bůh v něm přebývá.

Nenakládejte na sebe více, než dokážete unést

Nenakládejte na sebe více, než dokážete unést. Vzpomeňte na to, že Bůh své dary nedává na základě donucení, nýbrž tehdy, kdy to sám uzná. Všechno, co vám dává, dostáváte nezaslouženě, výhradně z Jeho milosrdenství.

Blahodať je posílána jako dar těm, kdo se očistili od vášní

Ten, kdo touží po božských darech a osvícení, zatímco je ještě pohroužen ve vášních, se nachází v nerozumném a pyšném omylu. Nejprve je ze všeho nejvíce třeba pracovat nad vlastním očištěním.

Blahodať je posílána jako dar těm, kdo se očistili od vášní. A tu pak získávají tito lidé s pokojem a v pravý čas, o němž neměli dříve vůbec ponětí.

Na přímluvy svatých Otců našich,svatého světitele Nektária Eginského, divotvůrce,i všech Tvých svatých,Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi jako blahý a lidumil!

Vybráno z poučení sv. Nektária: Světitel Nektários Eginský a jeho poučení. „Chceš spatřit anděla? (překl. z ruského jazyka: Святитель Нектарий Эгинский и его наставления. „Хочешь увидеть ангела?“). Pravoslavný portál „Pravoslavie.ru“ (online). [2015–11–22]. Dostupné na internetu: http://www.pravoslavie.ru/put/87980.htm a zde v rámci pojednání o sv. Nektáriovi: http://download.pravoslavi.cz/knihy/Nektarios-aiginsky.pdf.

 

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.