„Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.“

Svatí Archandělé

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
svatého Řehoře na Svaté Hoře Athos

Archim. Georgios (vpravo) spolu s metropolitou Jerotheem Naupaktským

 Monastýr sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatí Andělé jsou poslové pokory, jak je nazývá hned v úvodu své homilie starec Georgios Grigoriatský, čili pokory, která současně „přitahuje“ Boží blahodať k těmto duchovním nebeským bytostem. A tím, jak se „neustále přibližují k Bohu, přijímají Světlo trojslunečného božství a všichni se stávají Světlem,“ jak praví žalmista David: „Anděly jsi učinil jako duchy a služebníky své jako plamen ohnivý“[1].

Povšimněme si slova „plamen ohnivý“ (řec. πυρός φλόγα – πύρ φλέγον), na nějž starec Georgios obzvlášť upozorňuje. To znamená: oheň, který plane, září. A čím více se Andělé přibližují k Bohu, tím více a jasněji jsou Bohem osvěcováni
a představují „neustálou cestu a pochod směřující k osvícení.“ Starec Georgios vysvětluje, že „sláva“ těchto Andělů, navzdory tomu, jak blízko u Boha jsou, se ještě nenachází ve stavu úplné dokonalosti. Tuto jejich „slávu“ lze nicméně vidět a chápat jako určitou „dynamickou účast“ těchto nebeských bytostí „ve Světle Svaté Trojice“.

Všichni Andělé, a nyní přirozeně hovoříme o andělech dobrých, upevněných v dobru a sloužících Bohu, nikoli o démonech, „jsou všichni Světlem“ a jsou jím nadále „více a více osvěcováni“. Starec Georgios připomíná a současně nabádá, že to, co se děje svatým Andělům, by se mělo projevovat také v životech nás křesťanů, „zejména pak v životě mnichů“. Abychom s pomocí pokory a všech svatých ctností „zachovali Boží blahodať“, a tím, jak se budeme „přibližovat k Bohu prostřednictvím svatých Tajin a neustálé modlitby“, abychom se i my stali Světlem. Nechť také každá naše cesta, kterou budeme kráčet, směřuje k Bohu, aby tak, jak tento náš pozemský život bude plynout, také my abychom se stávali „světlejšími, průzračnějšími, jasnějšími a zářivějšími působením Světla Kristova“.

Ikonopisecká dílna Monastýru Vatoped
(Svatá Hora Athos)

„Život každého křesťana,“ jak nás poučuje starec Georgios, „by neměl být nijak statický, nesmíme dovolit, aby nás hřích (duchovně) paralyzoval, nýbrž tím, jak každý den budeme přemáhat hřích, tím budeme více a více nabývat duchovní přirozenosti, stále větší, průzračnější a světlejší přirozenosti.“

Neboť je pravdou, že náš svatý Bůh stvořil člověka také proto, aby se stal „Světlem“, aby se také on účastnil Světla Svaté Trojice, aby se i jeho tělo stávalo každým dnem „prohloubenějším“, „lehčím“, „duchovnějším“, „světlejším“, „svatějším“ a „jasnějším“. A to vše nám dnes připomíná právě svátek svatých Archandělů Michaela a Gabriela a všech nebeských sil“

„Nezapomínejme na tyto věci, bratři,“ připomíná starec Georgios předně svým spolubratrům v mnišské pospolitosti, „neboť kvůli těmto věcem jsme vyšli z tohoto světa a kvůli tomu se naše společenství nazývá andělským[2].“ A andělským způsobem života se nazývá také proto, neboť naše každodenní cesta musí být „směřováním ke Kristovu Světlu“.

„Přeji vám všem, aby ochrana svatých Archandělů Michaela a Gabriela a všech nebeských, beztělesných mocností (sil), jako nějakou neviditelnou hradbou (a stěnou nerozbornou) ochránila každou duši věřícího bratra v Kristu v jeho zápase, který každodenně vede, a aby nám všem svatí Archandělé pomohli, abychom, jsouce pohnuti božskou touhou podobně jako oni, se každý den stávali, jak jsem již zmínil, průzračnějšími a čistšími a jasnějšími působením Světla Svaté Trojice.“

„Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.“ (Žalm 103,20)

Svátek svatých Archandělů (8./21.11.)

vybral a přeložil Michal Dvořáček

Ke stažení:

Archim. Georgios Grigoriatský_Svatí Archandělé

Užitečné prameny:

http://www.pravoslavi.cz/brnoarchiv/Sv_Andele.pdf

Hlavní bibliografický pramen:

(+) Αρχιμ. Γεώργιος (Καψάνης), Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος. Εις τους Παμμεγίστους Ταξιάρχας (1987). Ιn: Ομιλίες σε εορτές των Αγίων (των ετών 1981-1991) Β’. Έκδοσις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2017, s. 54-56. ISBN: 978-960-7553-35-5.

[1] Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα (Žalm 103,4; Bible kralická 104,4).

[2] η αγγελική πολιτεία

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..