Dáváme na vědomí, za jakých okolností byly v našem Farním domě na Úvoze ubytovány rodiny uprchlíků z Ukrajiny!

Farní prohlášení

ohledně dezinformační kampaně a zavádějící zprávy OBE ve věci ubytování uprchlíků ve Farním domě PCO v Brně

Abychom rozptýlili hustou mlhu dezinformací, které se objevují v pravoslavném éteru a vanou směrem od vedení OBE (viz článek ze dne 25.3. na stránkách eparchie), sdělujeme pro větší jasnost a přehlednost k tomu, co se událo v nedávných dnech v brněnské farnosti, následující:

  • Farní rada naší obce oznámila, že současní a dosud platně ubytovaní nájemci farních bytů ve Farním domě PCO v Brně na Úvoze 62 projevili zcela samozřejmý akt lásky vůči svým bližním v nouzi, když si „uspořádali své záležitosti takovým způsobem, že na dobu potřebně nutnou přenechali v maximální, tedy prakticky možné míře své řádně pronajaté prostory ve Farním domě PCO v Brně na Úvoze 62 uprchlíkům před válkou na Ukrajině“…
  • Námi ubytované rodiny z Ukrajiny zůstanou ve Farním domě na Úvoze do doby, dokud jejich potřeby nebudou řešeny jiným způsobem. Bytové prostory, které nyní obývají, však nebudou nikterak opouštět, pokud sami nebudou takovou potřebu cítit. Nikdo je nemá právo vyhnat, ale ani přestěhovat na jiné místo proti jejich vůli. Tuto informaci jsme jim předali a ujistili jsme je, že mohou nadále poklidně obývat jim poskytnuté ubytovací prostory v naší farnosti. PCO v Brně jim vychází všemožně vstříc a pečuje o ně.
  • Výše zmíněné byty ve Farním domě PCO v Brně jsou řádně pronajaty na základě stále platných a účinných nájemních smluv od roku 2014.
  • Snad v duchu pověstného „Podle sebe soudím tebe“ vedení OBE veřejnosti podsouvá zcela nepravdivý narativ o jakýchsi „zištných důvodech“ samotného ubytování ukrajinských uprchlíků. Ne, není tomu tak. Aby bylo jasno, žádnou státní podporu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny v našem Farním domě čerpat nehodláme, ani jsme nehodlali. Toť vše.
  • Statutární zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a současně Zřizovatel Olomoucko-brněnské eparchie – Jeho Vysokopřeosvícenost Michal – již vícekrát jasně a rezolutně prohlásil, aby se představitelé OBE zdrželi jakýchkoli zásahů do církevního majetku a práv Brněnské pravoslavné obce, dokud o trvajícím církevním sporu nerozhodne jako nejvyšší soudní instance Posvátný synod v rámci platného církevního soudu vedeného v souladu s Jednotným soudním řádem Pravoslavné církve.
  • Ani otec Jozef ani nikdo jiný z PCO v Brně nevyvolal ani nevyvolává žádné církevní spory s „episkopátem“ OBE, a už vůbec ne kvůli nějakým domnělým „promoskevským aktivitám“, což je naprostá lež, blud a výplod choré mysli.
  • Církevní spor, který přerůstá hranice naší farnosti a eparchie, vyvolal naopak vikární biskup Izaiáš spolu s vedením OBE, když se dopustil nijak nepodložené pomluvy a nactiutrhání, svrhl našeho duchovního správce a pokusil se o jeho postupnou a současně zcela nekanonickou degradaci.

PCO v Brně zachovává jednotu lásky a víry a přijímá všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost a politickou angažovanost, neboť posláním svaté Kristovy Církve je „sjednocovat v Duchu Svatém“, a nikoli „rozdělovat“ (farnosti) a „panovat“ (nad nimi)!

Nechť Všemilostivý Bůh osvítí duše a srdce všech zatvrzelých a nenávistných a svlaží jejich nešlechetnou závist a nenávist rosou své blahodati, aby bylo oslaveno Jeho svaté jméno, „nyní i vždycky, až na věky věkův, amen“.

Jménem Farní rady PCO v Brně a věřících naší obce

Michal Dvořáček a Jiří Urban

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..