Co dělat, abychom byli spaseni? Zeptejme se současného starce Gabriela Svatohorce…

Jeden světec jednou řekl, že v nejtěžších dobách bude lidstvo spaseno laskavostí, pokáním a láskou.

Starec Gabriel Svatohorec dávající požehnání

– Otče Gabrieli, co byste popřál pravoslavným křesťanům?

Postarejte se o svou rodinu, o děti a potomky.

Přeji vám, abyste se nehádali se svými manželkami, aby v domě byl vždy klid.

Když jsou ženy nervózní, musí si vzpomenout na Churchilla.

Jeho žena mu jednou řekla:

„Kdybyste byl někdy můj manžel, otrávila bych Vás.“

A on jí odpověděl:

„Kdybyste byla moje žena, vypil bych tento jed kvůli Vám (má drahá).“

Přeji Vám, (pravoslavní křesťané), abyste se dostali do nebe. Abyste měli příležitost být s Abrahamem a s Jobem.

Ale abyste získali Boží požehnání, měli byste se pravidelně zpovídat, chodit pravidelně do chrámu, modlit se a postit se, každý den si přečíst alespoň malou část Bible a konat skutky milosrdenství pro lidi v nouzi.

Až nás položí do rakve, už nebudeme mít příležitost udělat nic dobrého nebo se modlit. V pohřebním rouchu nejsou žádné kapsy – a po životě člověk ztratí vše kromě toho, co již dal.

Bohatství a chudoba nejsou v našich domovech, ale v našich srdcích. To, co patří jen vám, není vaše.

Člověk může mít postižené ruky, ale jeho ruce jsou mnohem cennější než ruce chamtivých.

Pokud chcete být bohatí, dávejte ostatním. Pokud chcete hladovět, zavřete oči a uši před lidskou bolestí.

Radost očím, které pláčou kvůli bolesti jiného, ​​protože tyto oči uvidí Ráj.

Radost ústům, která říkají slova útěchy, protože tato ústa budou zpívat spolu s anděly.

Radost domu, který otevírá dveře kolemjdoucímu, protože tyto dveře se otevírají Matce Boží a Ježíši Kristu.

Nějaký světec jednou řekl, že v nejtěžších dobách bude lidstvo spaseno laskavostí, pokáním a láskou. Dobrota otevírá brány do nebe, pokání vede do nebe a láska zjevuje samotného Boha.

Naše dobrota nás zachrání. Kdo je pyšný, kdo nemá lásku, kdo odsuzuje hříšníka, kdo neodpouští svému nepříteli, takového pokání Bůh nepřijímá, ani nevyslyší jeho modlitby.

Svatí nám radí: obětujte se pro druhé, aby se druzí obětovali pro vás; odpusťte, aby vám bylo odpuštěno, nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Prostřednictvím tajiny zpovědi a modlitbou smazáváme hříchy, když odpouštíme naším nepřátelům, když odoláváme pokušení, když konáme dobré skutky, když odsuzujeme sami sebe.

Pokud se ospravedlňujeme, pak nás za to Bůh bude soudit.

Abych Vás trochu rozesmál, řeknu Vám vtip:

Jeden ruský důstojník, komunista a ateista, přednesl přednášku, ve které tvrdil, že Bůh neexistuje. Obrátil se pak směrem k publiku a zeptal se:

„Vidíte tu tužku?“

– Vidíme ji.

„Takže ano.“

„A vidíte tu knihu?“

– Vidíme ji.

„Takže ano.“

„A můžete vidět Boha?“

– Ne.

„Takže Bůh neexistuje.“

Když to slyšel někdo z publika, požádal o slovo.

„Vidíte důstojníka?“ zeptal se těch, kteří seděli v místnosti.

„Vidíte jeho boty?“

– Vidíme je.

„Vidíte jeho čapku?“

– Vidíme ji.

„A jeho rozum? Vidíte ho?“

– Ne.

„Takže tento člověk zjevně nemá rozum.“

Přeji Vám, abychom se jednou potkali v Ráji!

Připravil a přeložil M.D.

Zdroj: Apanta Orthodoxias Blogspot

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..