Červencové aktuality naší farnosti

Aktualita

Památka svatých Otců šesti Všeobecných sněmů

Kněžské svěcení v brněnské farnosti

Panychida za tragicky zesnulé při požárech v Řecku

Brno, 29.7.2018

 

Památka svatých Otců šesti Všeobecných sněmů

V 9. neděli po svaté Padesátnici jsme si připomněli památku svatých Otců šesti Všeobecných sněmů. Vězme, že památka svatých Otců šesti všeobecných čili ekumenických sněmů, které byly sezvány v různém období během prvního tisíciletí, se začala šířit již po Prvním všeobecném sněmu (325 po Kr.). Postupné zavádění této památky je patrno v dílech svatých Otců působících během prvních deseti století.

Takto psal kupříkladu světitel Řehoř Veliký (Dvojeslov) ve svém poselství k Janovi, patriarchovi konstantinopolském, a ostatním patriarchům o čtyřech Všeobecných sněmech:

„Přijímám a ctím čtyři sněmy jako čtyři knihy svatého evangelia, tj. se vší oddaností bráním a zcela ochraňuji sněm v Niceji, při němž bylo zavrženo lživé učení Ária; Konstantinopolský, při němž byl odhalen blud Eunomia a Makedonia; Efezský, při němž byla zavržena bezectnost Nestoria; Chalkedonský, při němž byla zavržena pomatenost Eutychia a Dioskora.“

V šestém století pak světitel Sofronij, patriarcha jeruzalémský, ve sborovém poselství k Sergijovi, patriarchovi konstantinopolském, napsal, že svatí otcové, přející si ukázat, že jejich učení není nové, že je v plném souhlasu se sněmy, častokráte tyto klíčové církevní sněmy ve svých dílech připomínají:

„My přijímáme čtyři veliké, posvátné Všeobecné sněmy, které byly sezvány pro utvrzení božských církevních dogmat, záříce evangelní září a jsouce zkrášleny evangelními okrasami. K těmto čtyřem velikým, úctyhodným, posvátným a stejně ctěným sněmům navíc přijímám i Pátý všeobecný sněm, který se udál po těchto sněmech k potvrzení věhlasného Chalkedonského sněmu.“

V devátém století už o šesti všeobecných sněmech psal také světitel Nikefor, arcibiskup konstantinopolský, a nazývá je svatými, Bohem vedenými.

Při připomínce svatých Otců šesti Všeobecných sněmů Církev v dnešním evangelním čtení předkládá věřícím také přímluvnou modlitbu Ježíše Krista, která je rovněž čtena v prvním Strastném evangeliu a také v den památky svatých 318 bohonosných Otců Prvního všeobecného sněmu (viz Jan 17, 1–13).

Závěrem ještě doplňme slova svatého Apoštola, která nás poučují o tom podstatném pro náš duchovní život:

„Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.“ (Židům 13, 17).

 

Kněžské svěcení otce Matúše

Ve stejný den, kdy jsme sborově vzpomínali na slavné Otce šesti všeobecných sněmů, byla v brněnském chrámu sloužena archijerejská svatá liturgie, kterou vedl přeosvícený vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský.

Během svaté liturgie byl na kněze rukopoložen do té doby otec diákon Matúš Vavro.

Přejeme srdečně otci Matúšovi, aby ho Pán provázel a vedl na nesnadné kněžské cestě, jejímž hlavním smyslem, jak naznačil otec Jozef Fejsak, je „sloužit Bohu i lidem“.

Otci Matúšovi i jeho rodině zapěl nakonec sborově celý chrám „Mnohá a blahá léta!“

 

Panychida za tragicky zesnulé při požárech v Řecku

Po svaté liturgii byla rovněž odsloužena panychida za tragicky zesnulé oběti ničivých požárů v Řecku.

Panychida za zesnulé řecké oběti ničivých požárů v Athénách

připravil o. Marek Malík

Fotografie z kněžského svěcení si lze prohlédnout na
FB PCO v Brně.

Aktualitu lze stáhnout v pdf:

Aktualita ke svátku svatých Otců šesti Všeobecných sněmů_červenec_PCO Brno_2018

Více fotografií lze shlédnout na FB PCO Brno:

Devátou neděli po svaté padesátnici, 29. července, v den památky svatých otců šesti všeobecných sněmů, byla v brněnském…

Zveřejnil(a) Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně dne Pondělí 30. červenec 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..