Ani hrob ani smrt nemohly udržet Přečistou Pannu, neboť ona, jsouc Matkou Života, přešla k Životu…

Slavné a světlé „Zesnutí“ Přesvaté Bohorodice

Rodíc, panenství jsi zachovala, při zesnutí svět jsi neopustila, Bohorodice. Přešla jsi k Životu, ó matko Života, a přímluvami svými zbavuješ smrti duše naše. (Tropar hlas 1.)

Pravoslavná církevní obec v Brně dnes oslavila krásný a duchovně prosvětlený svátek slavného Zesnutí Přesvaté Bohorodice a současně jejího Přejití k věčnému životu.

Ne nadarmo se tomuto velkému svátku říká „Letní Pascha“.

A skutečně, v mnohém se totiž podobá slavnému Vzkříšení Pána Ježíše Krista.

Pravoslavný chrám svatého Václava v Brně se zaplnil zástupem věrných křesťanů, kteří v rámci svých sil a možností obětovali Bohu v tomto svém volném dni od práce něco malého a drobného, aby mohli získat Boží milost a blahodať.

Dnes jsme přispěchali do našeho chrámu, abychom se poklonili čestnému Zesnutí Boží Matky a oslavili její slavné Přejití na nebe.

Přišli jsme dnes na svatou liturgii, abychom přinesli naše vlastní hříchy a žádali Přesvatou Pannu o její přímluvy u našeho Spasitele, neboť Ona je naší jedinou skutečnou a v tomto světě reálnou pomocí, „neboť má moc a smělost přimlouvat se za nás“.

Přišli jsme dnes do společenství svatých, tedy věřících, kteří o svatost usilují, a současně mezi Boží svaté, kteří jsou při každé svaté liturgii spolu s námi neviditelně přítomni.

Zástup andělů i svatých vedla Přesvatá Bohorodice, neboť ona je ze všech svatých nejvýše a stojí ve svatosti hned po Svaté Trojici.

Přesvatá Bohorodice totiž dokonale naplnila „blahou vůli Otcovu“, a také proto ji od té doby ctí „všechna pokolení“ nás lidí.

Přesvatá Bohorodice je podle hymnografů a teologů naší Církve „Matkou Života“, tedy Krista Boha našeho, a současně „Svící Nepřístupného Světla“.

Přesvatá Bohorodice je také „Spásou věrných“ a „Nadějí duší našich“.

Přesvatá Bohorodice předala dnes do rukou svého Syna svou přečistou duši, neboť On je skutečným přístavem všech, kteří plují po rozbouřených vlnách tohoto života.

Za svého života byla Přesvatá Bohorodice pokornou dívkou a „služebnicí Páně“, aby se po svém slavném Zesnutí stala „vyšší nad nebe, slavnější nad Cherubíny a čestnější nad celé stvoření“.

Díky Přesvaté Bohorodici se celý svět naplňuje nepředstavitelnou „radostí“ a nám je darována „velká blahodať“.

Svatý skladatel církevních hymnů nás vybízí, abychom „opěvovali“ naši Bohorodici, Přesvatou a Přečistou Pannu, „z níž nepochopitelně vyšlo Vtělené Slovo Otcovo“.

Kéž bychom měli vždy na paměti a před očima, jak velké množství andělů „blahoslaví“ přečestné Zesnutí Přesvaté Bohorodice, a tím nám dává příklad hodný následování.

„Množství andělů na nebi i celý lidský rod na zemi (ji blahoslaví)…, neboť Ona se stala Matkou Tvůrce všech, Krista Boha.“

Na konci nebeského zástupu stojí svatí Apoštolé, „velectěný zástup přemoudrých Apoštolů“, který se podivuhodně shromáždil, „aby slavně pohřbil Tvoje přečestné Tělo, Bohorodice všemi chválená“.

Přijďme tedy i my, její ctitelé, abychom „s vírou“ oslavili, uctili, chválili a vždy důstojně velebili její čestný Přechod od země k nebesům, od toho, co je pozemské, k tomu, co je nebeské.

Ani hrob ani smrt nemohly udržet Přečistou Pannu, neboť ona, jsouc Matkou Života, přešla k Životu, který je věčný a trvalý, k Životu, jímž je sám Její Syn a náš Pán a Bůh!

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás!

Odkaz na FB PCO v Brně a na dnešní oslavu svátku „Zesnutí“ v naší brněnské farnosti:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..